PL EN


2012 | 9 | 53-78
Article title

Dlaczego teoria ewolucji nie spełnia kryterium naukowości

Content
Title variants
EN
Why Evolution Fails the Test of Science
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Istnieje, jak lubią twierdzić ewolucjoniści, góra świadectw na rzecz teorii Karola Darwina. Jednak ilość nie zawsze przekłada się na jakość. W większości świadectwa te można zaliczyć do jednej z trzech kategorii: anatomii porównawczej, zmian na małą skalę i zapisu kopalnego. Przestudiujemy wszystkie te kategorie i zobaczymy, że w każdej z nich obecny jest ten sam schemat: świadectwa przemawiają za teorią ewolucji tylko wówczas, gdy rozpatrywane są w sposób wybiórczy i powierzchowny. Natomiast po skrupulatnym ich przeanalizowaniu okazują się niejednoznaczne, a nawet przemawiają przeciwko teorii ewolucji. Świadectwa przemawiające za teorią ewolucji oceniane są na podstawach religijnych, przy przyjęciu założeń na temat natury Boga i tego, co ten Bóg by zrobił, a czego nie. Ewolucjonizm darwinowski znacznie trafniej byłoby postrzegać jako teorię religijną, która przeniknęła do nauk przyrodniczych, niż jako teorię naukową, która jest sprzeczna z pewnymi religijnymi przekonaniami. Usiłując zachować wolność nauki od religii, teoria ewolucji w istocie narzuca jej religię i skutkiem tego narusza integralność nauki per se. Ewolucjoniści zawsze utrzymywali, że ich teoria jest obiektywnym wnioskiem, którego podstawę stanowi ściśle naukowa analiza danych. To jednak po prostu nieprawda. Teoria ewolucji jest nieprawdopodobną opowieścią, której siłą napędową są teologiczne założenia i religijne sentymenty, nie zaś naukowe rozumowanie.
EN
There is, as evolutionists like to say, a mountain of evidence for Charles Darwin’s theory. But quantity does not always make for quality. For the most part, this evidence falls into three categories: comparative anatomy, small-scale change, and the fossil record. We will survey each category and see the same pattern in each case: only when used selectively or superficially does the evidence support evolution. When carefully considered, the evidence is ambiguous and even argues against evolution. The evidence for the theory of evolution are assessed on religious grounds, based on presuppositions about the nature of God and what this God would and would not do. It would be far more accurate to view Darwinian evolution as a religious theory that has penetrated natural science rather than as a scientific theory that impinges on our religious understandings. In purporting to keep science free from religion, evolution foists religion on science and thereby subverts the very integrity of science. Evolutionists have consistently promoted their theory as an objective conclusion based on a purely scientific analysis of the data. This is simply inaccurate. Evolution is an unlikely story fueled by theological presuppositions and religious sentiment, not scientific reasoning.
Year
Volume
9
Pages
53-78
Physical description
Contributors
References
 • William A. DEMBSKI (ed.), Uncommon Dissent: Intellectuals Who Find Darwinism Unconvincing, ISI Books, Wilmington, Delaware 2004.
 • National Academy of Sciences, Science and Creationism: A View from National Academy of Sciences, 2nd ed., National Academy Press, Washington 1999.
 • Carl ZIMMER, Evolution, Harper Collins, New York 2001.
 • Karol DARWIN, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymywaniu się doskonalszych ras w walce o byt, tekst polski na podstawie przekładu Szymona Dicksteina i Józefa Nusbauma opracowały Joanna Popiołek i Małgorzata Yamazaki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 • D. PENNY, L.R. FOULDS, and M.D. HENDY, „Testing the Theory of Evolution by Comparing Phylogenetic Trees Constructed from Five Different Protein Sequences”, Nature 1982, vol. 297, s. 197-200.
 • Gavin DE BEER, Atlas of Evolution, Nelson, London 1964.
 • Elizabeth PENNISI, „Charting a Genome’s Hills and Valleys”, Science 2002, vol. 296, s. 1601-1603.
 • Michael BALTER, „Morphologists Learn to Live With Molecular Upstarts”, Science 1997, vol. 296, s. 1032-1034.
 • Isaac ASIMOV, Asimov’s New Guide to Science, Basic, New York 1984.
 • D.H. ERWIN, „Macroevolution Is More than Repeated Rounds of Microevolution”, Evolution & Development 2000, vol. 2, s. 61-62.
 • T.S. KEMP, Fossils and Evolution, Oxford University Press, Oxford 1999.
 • Robert CARROLL, Patterns and Processes of Vertebrate Evolution, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Ernst MAYR, What Evolution Is?, Basic, New York 2001.
 • Stephen Jay GOULD, „Hooking Leviathan by Its Past”, Natural History May 1994.
 • J.G.M. THEWISSEN et al., „Fossil Evidence for the Origin of Aquatic Locomotion in Archaeocete Whales”, Science 1994, vol. 263, s. 210-212.
 • Laurie R. GODFREY, „Creationism and Gaps in the Fossil Record”, w: Laurie R. GODFREY (ed.), Scientists Confront Creationism, Norton, New York 1983, s. 199.
 • Douglas FUTUYMA, Science on Trial.
 • Phillip E. JOHNSON, Sąd nad Darwinem, przeł. Robert Piotrowski, Wydawnictwo „Vocatio”, Warszawa 1997.
 • Henry GEE, Deep Time: Cladistics, The Revolution in Evolution, Fourth Estate, London 2000.
 • Harper’s Magazine February 1985, s. 60.
 • Mark RIDLEY, Evolution, Blackwell Scientific, Boston 1993.
 • Johannes SCHUL, przeźrocze 19, www.biology.missouri.edu/courses/Bio3012_Schul/Evidence.htm.
 • Steve JONES, Darwin’s Ghost, Random House, New York 2000.
 • Stephen Jay GOULD, Ever Since Darwin, Reflections in Natural History, Norton, New York 1973, s. 141-146.
 • Erasmus DARWIN, Zoonomia, or the Laws of Organic Life, vol. I, J. Johnson, London 1974.
 • George B. DYSAN, „Darwin in Kansas”, Science 1999, vol. 285, s. 1355.
 • Collin BROWN, Philosophy and the Christian Faith, InterVarsity, Downers Grove, Illinois 1968.
 • Stephen Jay GOULD, „The Panda’s Thumb”, w: Stephen Jay GOULD, The Panda’s Thumb, Norton, New York 1980, s. 20.
 • Cornelius G. HUNTER, Darwin’s God: Evolution and the Problem of Evil, Brazos, Grand Rapids, Michigan 2001.
 • Cornelius G. HUNTER, Darwin’s Proof: The Triumph of Religion Over Science, Brazos, Grand Rapids, Michigan 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a395a0f4-6744-4941-936d-5bd06fe6604b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.