PL EN


2017 | 37 | 1 | 235-248
Article title

Pedagogiczne aspekty adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia

Authors
Content
Title variants
EN
Pedagogical aspects of the apostolic exhortation Amoris laetitia by Pope Francis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Amoris laetitia, an apostolic exhortation by Pope Francis, shows the problems related to marriage and family in a new light. The Pope, just like His predecessors, devotes a lot of attention to parental responsibility for the holistic development of children. He reminds us that the passing on of values and ideals, development of social and religious attitudes and sexual education should occupy an important place in the process of upbringing in the family. In the opinion of Francis, such an upbringing requires the involvement of the mother and the father, who consciously and responsibly participate in the holistic development of their children. In the accomplishment of educational tasks the parents are entitled to receive proper support from the state, the school and the Church. Other aspects regarded by Pope Francis as important include the preparation of future spouses for marriage and parenthood, and support for married couples in performing their tasks resulting from motherhood and fatherhood. Consequently, Francis devotes much attention to proper methods of upbringing in the family, which is important not only in theory, but also in practice. All of these aspects are investigated in the article and analysed from the perspective of Christian pedagogy.
PL
Adhortacja apostolska papieża Franciszka Amoris laetitia stawia w nowym świetle problemy dotyczące małżeństwa i rodziny. Papież, podobnie jak jego poprzednicy, wiele uwagi poświęca odpowiedzialności rodziców za holistyczny rozwój dzieci. Przypomina, że w procesie wychowania w rodzinie ważne miejsce powinno zajmować przekazywanie wartości i ideałów, kształtowanie postaw społecznych i religijnych oraz edukacja seksualna. Zdaniem Franciszka, wychowanie to domaga się zaangażowania matki i ojca, którzy świadomie i odpowiedzialnie uczestniczą w holistycznym rozwoju dzieci. W realizacji zadań wychowawczych rodzice mają prawo do odpowiedniej pomocy ze strony państwa, szkoły i Kościoła. Papież za ważne uznaje też przygotowanie narzeczonych do małżeństwa i rodzicielstwa oraz wspieranie małżonków w wypełnianiu zadań wynikających z macierzyństwa i ojcostwa. W związku z powyższym adhortacja Amoris laetitia wiele uwagi poświęca odpowiednim metodom wychowania w rodzinie, co jest znaczące nie tylko dla teorii, ale również dla praktyki. Na te wszystkie aspekty zwrócono uwagę w artykule, analizując je z perspektywy pedagogiki chrześcijańskiej.
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bagrowicz J., Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka. Podobieństwa i różnice, w: P. Tomasik (red.), Abyśmy podtrzymywali nadzieję, Warszawa 2005, s. 28–52.
 • Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu: z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Toruń 2006.
 • Bergoglio J.M. / Franciszek, Wymagania i pasja. O wychowaniu chrześcijańskim, tłum. L. Wrona, Kraków 2013.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska „Amoris laetitia” do biskupów, do kapłanów i diakonów, do osób konsekrowanych, do małżonków chrześcijańskich i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie (19 marca 2016 roku), Kraków 2016.
 • Franciszek w Polsce. Co powiedział papież podczas Światowych Dni Młodzieży, oprac. Laboratorium WIĘZI, http://laboratorium.wiez.pl/wp-content­/uploads/2016/08/Franciszek_w_Polsce_Laboratorium_WIEZI.pdf, (10.01.2017).
 • http://wpolityce.pl/kosciol/288068-nowa-adhortacja-papieska-o-rodzinie-amoris-laetitia-ma-sluzyc-dobru-wszystkich-rodzin-i-kazdego-czlowieka-napisal-franciszek, s. 1–4 (15.02.2017).
 • III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pt. „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji” (5–19 październik 2014 r.), Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, „Biuletyn Informacyjny” (2014), nr 6, http://www.kodr.pl/upload/file/PDF/biuletyn_pazdziernik_2014.pdf, s. 1–2 (15.02.2017).
 • Synod Biskupów. XIV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Relacja końcowa Synodu Biskupów dla Ojca Świętego Franciszka (24 października 2015), http://pliki.episkopat.pl/cms/pliki/c24120/o/Synod_Relacja_Koncowa_.pdf, s. 1–65 (15.02.2017).
 • Jusiak R., Łuczyński A., Pietruszka L., Wach T., Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogii chrześcijańskiej, Lublin 2015.
 • Nęcek R., Edukacja medialna w nauczaniu społecznym papieża Franciszka, Kraków 2016.
 • Osial W., Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice – refleksja nad wartością wychowania religijnego na przykładzie pedagogii bł. Marceliny Darowskiej (1827–1911), ŁStT 20 (2010), s. 235–250.
 • Pilichowski Z., Papieża Franciszka uwagi na temat powołania kapłańskiego i konieczności formacji, StLov (2015), nr 17, s. 191–200.
 • Sobczyk A.J., Rodzina chrześcijańska w nauczaniu papieża Franciszka, „Teologia i Moralność” 16 (2016), nr 2, s. 201–214.
 • Wilk S. (red.), Drogowskazy wychowania, Lublin 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a397a68d-1657-43d1-a231-e4666839a9f2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.