PL EN


2013 | 2(22) | 233-261
Article title

Propagandowe funkcje piosenki na przykładzie Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu

Content
Title variants
EN
The propaganda functions of the song on the example of the Soldiers’ Song Festival in Kołobrzeg
Languages of publication
PL
Abstracts
The author analysed songs performed at the Soldiers’ Song Festival in Kołobrzeg  in the period of 1968–1989. Both these songs and the entire Festival with its stage  design played an important role in the process of building the socialist society.  Forms and methods of using pop music by propaganda of the Polish People’s  Republic were changing in the course of social and political transformations.  However, no matter, who the leader of the Polish United Workers’ Party (PUWP) was,  music, and pop music in particular, was an extremely important tool of creating  new mentality. Through pop music, and the Soldiers’ Song Festival was a part of  the pop music landscape, attempts were made to shape the awareness of the  socialist society. Among many lyrics, one can find  numerous examples of references  to history, primarily to the history of World War II but also many examples of  everyday life of the Military. Selections of relevant content allowed the  authorities to create their own vision of the past and present. The author of the article identified  the most popular content promoted by the  Kołobrzeg hits, as well as, the attitudes thus created. She also assessed the  importance of the Soldiers’ Song Festival in Kołobrzeg.
Contributors
  • IPN Poznań
References
  • M. Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL w latach 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Warszawa 2003.- H.M. Kula, Propaganda współczesna. Istota – właściwości, Toruń 2005.- O. Thomson, Historia propagandy, Warszawa 2001.- I. Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego, Łódź 2009.- M. Rzepa, Muzyka i polityka w radiu [w:] Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach, red. A. Kłaput-Wiśniewska, Bydgoszcz 2011.- A. Gwizdalanka, Muzyka i polityka, Kraków 1999.- A. Idzikowska-Czubaj, Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań 2006.- A. Idzikowska-Czubaj, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań 2011.- D. Michalski, Piosenka przypomni ci…, czyli historia polskiej muzyki rozrywkowej (lata 1945–1958), Warszawa 2010.- D. Michalski, Komu piosenkę?, Warszawa 1990.- J. Wertenstein-Żuławski, Między nadzieją a rozpaczą, Warszawa 1992.- R. Wolański, Słownik terminów muzyki rozrywkowej, Warszawa 2000.- S. Barańczak, Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL,Paris 1983.- Kołobrzeskie pierścienie, oprac. W. Czuba, J. Kwiatkowski, R. Kucewicz, Bydgoszcz 1986.- M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzykomunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.- R. Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 1945–1948, Zielona Góra 2010.- Słowo o powrocie (zbiór wierszy poświęconych Ziemiom Zachodnim), wybór i oprac. A. Naborowska i S. Atlas, Warszawa 1962.- Morski patrol. Zbiór piosenek o morzu i służbie marynarskiej, wybór i oprac. A. Wiktorski, Warszawa 1965.- Po polsku nad Bałtykiem, sł. J. Miller, muz. M. Radzik. Cyt. za: „Materiały Repertuarowe” 1972, nr 4.- R. Ptaszyński, Między strachem a nadzieją. Kołobrzeg i okolice w latach 1945–1948 [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2012.- E. Krasucki, Zaślubiny z morzem – powojenny mit założycielski Kołobrzegu. Kilka uwag wokół nieco wstydliwej publikacji [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010.- M. Golonka-Czajkowska, „Gdzie moi żołnierze, tam i ja”. Postać Emilii Gierczak w heroicznym micie o zdobyciu Kołobrzegu [w:] Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3ab76fb-eeba-4a97-a274-39bd25c7e63a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.