PL EN


2013 | 2 | 6 | 474-488
Article title

Idea społecznej odpowiedzialności inwestycji w polityce inwestycyjnej polskich funduszy inwestycyjnych

Content
Title variants
EN
The idea of social responsibility in Polish investment funds’ investment policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym założeniem społecznie odpowiedzialnego inwestowania jest konieczność uwzględniania w procesie inwestycyjnym obok kryte¬riów ekonomicznych – kryteria o charakterze etycznym i społecznym. Stąd rozwój idei społecznie odpowiedzialnego inwestowania w działalności TFI i funduszy inwestycyjnych wymaga uwzględnienia podstawowych założeń wskazanej koncepcji w procesie formułowania strategii i polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych. W Polsce funkcjonuje obecnie 13 funduszy etycznych, jednakże jedynie sześć spośród nich powstało w Polsce. Polskie fundusze etyczne stosują różnorodne strategie inwestycyjne: w większości przypadków są to strategie selekcji pozytywnej, ze szczególnym uwzględnieniem strategii sektorowych oraz strategie selekcji negatywnej, a mianowicie wykluczenia etyczne. Należy również wskazać, iż pod względem realizowanej polityki inwestycyjnej powstałe w Polsce etyczne fundusze inwestycyjne to w zdecydowanej większości fundusze akcji zagranicznych. Jedynie fundusz SKOK Etyczny 1 SFIO inwestuje aktywa w instrumenty dłużne. Dotychczas nie powstał w Polsce fundusz etyczny inwestujący wyłącznie na krajowym rynku finansowym. Podstawowym problemem w tworzeniu etycznych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w Polsce jest niska dostępność rodzimych aktywów inwestycyjnych spełniających kryteria SRI oraz niska świadomość uczestników rynku finansowego w kwestii problematyki zrównoważonego rozwoju
Year
Volume
2
Issue
6
Pages
474-488
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, kstrumillo@wzr.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3b77997-6788-45ad-b2a6-f5a79459a1b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.