PL EN


2015 | 1(13) | 16
Article title

MONITORING EKOLOGICZNY KRAJOWYCH OBSZARÓW MORSKICH JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Authors
Content
Title variants
EN
ECOLOGICAL MONITORING OF MARINE AREAS AS AN ELEMENT OF ECOLOGICAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the functioning of ecological monitoring over the Polish areas of the Baltic Sea and legal foundations necessary to conduct this task properly. The publication also includes activities of institutions and services performing ecological monitoring tasks. Moreover, the author paid attention to the need for carrying our research into pollution detection in order to increase ecological security of the ma- rine areas of the Republic of Poland.
Keywords
Contributors
author
References
 • 1. Bugajski D. R., Kowalski S., Udział Marynarki Wojennej w monitoringu ekologicznym obszarów morskich, Przegląd Morski, nr 5, 2002.
 • 2. Bugajski D. R., Międzynarodowe organizacje morskie, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2009.
 • 3. Bugajski D. R., Polsko-niemiecki spór o status wód redy w Zatoce Pomorskiej, Prawo Morskie, Gdańsk, 2011, t. XXVII.
 • 4. Bugajski D. R., Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2009.
 • 5. Ciechanowicz J., Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa, 1999.
 • 6. Góralczyk W., Szerokość morza terytorialnego i jego delimitacja, PWN, Warszawa, 1964.
 • 7. Instrukcja o działalności operacyjnej Marynarki Wojennej, MW 1214/98.
 • 8. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza sporządzona w Montego Bay 10 grudnia 1982 r., Dz. U. z 2002 r., nr 59, poz. 543.
 • 9. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r., Dz. U. z 2000 r., nr 28, poz. 346.
 • 10. Koziński M. H., Morskie prawo publiczne, Akademia Morska, Gdynia, 2003.
 • 11. Machowski J., Ochrona środowiska. Prawo i zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2003.
 • 12. Makowski A., Siły morskie współczesnego państwa, Impuls Plus Consult, Gdynia, 2000.
 • 13. Szubrycht T., Bezpieczeństwo morskie państwa, zarys problemu, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, 2011.
 • 14. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Dz. U. z 1991 r., nr 32, poz. 131.
 • 15. https://portal.emsa.europa.eu/web/csn.
 • 16. http://www.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id =745&Itemid=355.
 • 17. http://www.sar.gov.pl/pl/zadania.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2316
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3bb626a-5ab4-4d1e-946d-e7e4e60e5739
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.