PL EN


2015 | 20 | 10.12797/LV.20.2015.20.13
Article title

Dyferencjacja stylowa w tekście Mateusza Cygańskiego Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Stylistic differentiation in Mateusz Cygański’s Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses stylistic differentiation of a 16th century hunting guide Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka (‘Bird hunting, describing the method to catch any bird’, published 1584) by Mateusz Cygański. An analysis of the text has shown that it is possible to indicate in it examples of mutual entanglement of two stylistic registers. Due to a secondary recording of the text (owing to the author’s illiteracy), the language of this monument is characterized by multiple indicators of the colloquial style, while elements of specialist style that can be found in it, are the result of capturing colloquiality in a certain intellectual rigor enforced by the contemporary editorial and genre convention.
Year
Issue
20
Pages
10.12797/LV.20.2015.20.13
Physical description
Contributors
 • Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Targ
References
 • Cygański M., 1584, Myślistwo ptasze, w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka. K temu przydane jest opisanie narodów ptaszych, i jakiego który pióra, Kraków, on-line: polona.pl/item/10968923/0/.
 • Arystoteles, 1988, Retoryka. Poetyka, przekł., wstęp i komentarz H. Podbielski, Warszawa.
 • Dutka E., 2008, Kompozycja jako problem (nie tylko) retoryczny, [w:] M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek (red.), Retoryka, Warszawa, s. 77–97.
 • Kawecka-Gryczowa A. (red.), 1983, Drukarze dawnej Polski, t. 1: Małopolska, Wrocław.
 • Klemensiewicz Z., 1964–1972/2007, Historia języka polskiego, Warszawa.
 • Labocha J., 2004, Tekst pisany – tekst zapisany, „Biuletyn PTJ” t. LX, s. 5–10.
 • Okopień J., 2002, Pionierzy czarnej sztuki 1473–1600, Warszawa.
 • Pszczołowska L., 1997, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław.
 • Pszczołowska L., 2002, Wiersz, styl, poetyka. Studia wybrane, Kraków.
 • Rejter A., 2004, Wzorzec gatunkowy staropolskich poradników myśliwskich i jego uwarunkowania, [w:] D. Ostaszewska (red.), Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2: Tekst a gatunek, Katowice, s. 246–257.
 • Rejter A., 2006, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.
 • Rostafiński J., 1914, O myślistwie, koniach i psach łowczych książek pięcioro z lat 1584–1690, Kraków.
 • Safarewiczowa H., 1953, Niektóre cechy języka potocznego w XVI wieku na przykładzie tekstu Gospodarstwa A. Gostomskiego, [w:] M.R. Mayenowa, Z. Klemensiewicz (red.), Odrodzenie w Polsce, t. 3, cz. 2: Historia języka, Warszawa, s. 280–302.
 • Siuciak M., 2011, O potrzebie stylistyki historycznej języka polskiego, [w:] I. Kępka, L. Warda-Radys (red.), Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, Pelplin, s. 339–346.
 • Sobczykowa J., 2012, O naukowej polszczyźnie humanistycznej złotego wieku. Wujek – Budny – Murzynowski, Katowice.
 • Szczaus A., 2014, Leksyka specjalistyczna w Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego z 1749 roku na tle polszczyzny XVIII wieku, Szczecin.
 • Umińska-Tytoń E., 1992, Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Łódź.
 • Urbańczyk S., 1939, Zdania rozpoczynane wyrazem co w języku polskim, Kraków.
 • Waga A., 1842, Myślistwo ptasze, dziełko z XVI wieku, obejmujące wykład wszystkiego, co wówczas do ptasznictwa w Polszcze należało, a obok tego wymieniające rodzaje i gatunki
 • ptaków krajowych, Warszawa.
 • Waśkowski K., w druku, Powstanie naukowego obrazu zwierząt i jego konsekwencje dla polskiej leksyki animalistycznej przełomu XVIII i XIX stulecia.
 • Waśkowski K., 2013, Stałość i zmienność polskiej leksyki animalistycznej. Nazwy zwierząt w historii języka polskiego, rozprawa doktorska, mps.
 • Wilkoń A., 2000, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3c64685-df2f-48b5-b9fc-dee2e94b74f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.