PL EN


2019 | vol. 63, nr 6 | 139-150
Article title

Sustainable competitiveness and responsible innovations – the case of the European Union countries

Content
Title variants
PL
Zrównoważona konkurencyjność i odpowiedzialne innowacje – przypadek krajów Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main purpose of the study is an assessment of the relationships between sustainable competitiveness of the economy, sustainable development and responsible innovations. For this purpose the indicators from the 2030 Agenda and data published by OECD describing the concept of green growth were used. The results were obtained on the basis of a two-stage procedure. In the first step the rankings of the EU countries in each the considered areas were calculated and in the second one the results of the previous stage were used to create typological groups with the application of correspondence analysis. The outcomes presented in the paper clearly confirm the significant level of differentiation of the results achieved by EU countries in various areas that make up the overall concept of sustainable competitiveness. The value added of the paper comes from the approaches to the evaluation of the relation between various areas sustainable competitiveness.
PL
Głownym celem artykułu było badanie relacji występujących między zrównoważonym rozwojem i konkurencyjnością gospodarki. W badaniu wykorzystano wskaźniki stosowane przez Komisję Europejską do monitorowania postępów we wdrażaniu Agendy 2030 oraz dane zaczerpnięte z bazy OECD opisujące wyniki krajów w zakresie realizacji koncepcji zielonego wzrostu. Do badania relacji między wskazanymi obszarami wykorzystano dwuetapową procedurę badawczą. W pierwszym kroku wyznaczono rankingi w każdym z obszarów, w drugim na ich podstawie dokonano podziału krajów UE na grupy typologiczne z wykorzystaniem analizy korespondencji. Powtwierdzono znaczne zróźnicowanie krajów UE, czego efektem jest podział aż na siedem grup.
References
 • Aiginger K., Bärenthaler-Sieber S., Vogel J., 2013, Competitiveness under new perspectives, Working Paper, 44, www.foreurope.eu.
 • Aiginger K., Vogel J., 2015, Competitiveness: From a misleading concept to a strategy supporting Beyond GDP goals, Comp. Rev., 25(5), pp. 497-523.
 • Altieri M.A., 2018, Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture, CRC Press, Taylor&Francis.
 • Balkyte A., Tvaronavičiene M., 2011, Perception of competitiveness in the context of sustainable development: Facets of sustainable competitiveness, J. Bus. Econ. Manag., 11(2), pp. 341-365.
 • Bąk I., 2013, Statystyczna analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.
 • Blanke J., Crotti R., Drezniek Hanouz M., Fidanza B., Thierry G., 2011, The Long Term View: Developing a Framework for Assessing Sustainable Competitiveness. The Global Competitiveness Report 2011-2012,World Economic Forum, Geneva.
 • Blok V., Lemmens P., 2015, The Emerging Concept of Responsible Innovation. Three Reasons Why It Is Questionable and Calls for a Radical Transformation of the Concept of Innovation, [in:] Koops
 • B.J. et al. (eds.), Responsible Innovation 2: Concepts, Approaches, and Applications, Springer.
 • Borys T. (ed.), 2008, Analiza istniejących danych statystycznych pod kątem ich użyteczności dla określenia poziomu zrównoważonego rozwoju transportu wraz z propozycją ich rozszerzenia, Raport z realizacji ekspertyzy, Jelenia Góra–Warszawa.
 • Burget M., Bardone E., Pedaste M., 2016, Definitions and Conceptual Dimensions of Responsible
 • Research and Innovation: A Literature Review, Science and Engineering Ethics, Springer.
 • Cheba K., 2019, Zrównoważona międzynarodowa konkurencyjność krajów Unii Europejskiej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 • Clausen S.E., 1998, Applied correspondence analysis: An introduction, Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Corrigan G., Crotti R., Drzeniek M., Serin, C., 2014, Assessing progress toward sustainable competitiveness. The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, Geneva.
 • Fullwiler S.T., 2015, Sustainable Finance: Building a More General Theory of Finance, Working Paper, no. 106, Binzagr Institute for Sustainable Prosperity.
 • Goodman L.A., 1986, Some useful extensions of the usual correspondence analysis approach and usual log-linear models approach in the analysis of contingency tables, International Statistical Review, 543, pp. 243-270.
 • Grabiński T., 2003, Analiza taksonomiczna krajów Europy w ujęciu regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Greenacre M., 1984, Theory and Applications of Correspondence Analysis, Academic Press, London.
 • Greenacre M., 1993, Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London.
 • Greenacre M., Hastie T., 1987, The geometric interpretation of correspondence analysis, Journal of the American Statistical Association, 82.398, pp. 437-447.
 • Huggins R., Izushi H., Thompson, P., 2013, Regional competitiveness: Theories and methodologies for empirical analysis, JCC: Bus. Econ. Res. J., 6(2), pp. 155-172.
 • Kiba-Janiak M., 2015, A comparative analysis of sustainable city logistics among capital cities in the EU, Applied Mechanics and Materials, 708, pp. 113-118.
 • Lira J., Wagner W., Wysocki F., 2002, Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, [in:] Paradysz J. (ed.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, pp. 87-99.
 • Malina A., 2004, Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Malina A., Zeliaś A., 1998, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., Przegląd Statystyczny, 44(1), pp. 11-27.
 • Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Młodak A., Józefowski T., Wawrowski Ł., 2016, Zastosowanie metod taksonomicznych w estymacji wskaźników ubóstwa, Wiadomości Statystyczne, R. LXI (2), pp. 1-24.
 • Schwab K., Sala-i-Martin X., 2012, The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, Geneva.
 • The Global Sustainable Competitiveness Index, 2012, SolAbility, South Korea.
 • Von Schomberg R., 2013, A vision of responsible innovation, [in:] R. Owen, M. Heintz, J. Bessant (eds.) Responsible Innovation, John Wiley, London.
 • Weber A., 1909, reprint 1971, Theory of Location of Industries, Russel & Russel, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3ce70a4-d5dd-4e06-9c93-d1a793df1089
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.