PL EN


2000 | 1 | 67-76
Article title

Przemysł drzewny na Pomorzu Środkowym w procesie przeobrażeń gospodarczych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemysł drzewny odgrywa ważną rolę w strukturze gospodarczej Pomorza Środkowego, gdyż obok przemysłu spożywczego i skórzanego jest on najlepiej rozwinięty i najszerzej reprezentowany. Obejmuje produkcję płyt i sklejek, opakowań drewnianych i elementów stolarki budowlanej, ale przede wszystkim produkcję tarcicy i mebli. Wprowadzenie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych systemu gospodarki rynkowej spowodowało istotne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu, kierunkach rozwoju i przestrzennym rozmieszczeniu zakładów drzewnych. W latach 1990–1991 szeroki dostęp do surowca pozwalał na utrzymanie, a nawet wzrost produkcji, jednak przestarzałe technologie, a zwłaszcza niedostatek kapitału, spowodowały spadek produkcji oraz powolny, ale stały spadek zatrudnienia. Podkreślić należy, że w tym dziale wytwórczości szybko podjęto działania restrukturyzacyjne, które w 1994 r. w dość znacznym stopniu poprawiły sytuację finansową zakładów.
Keywords
Contributors
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Słupsk
References
  • Gasztold T., Muszyński A., Rybicki H., 1974, Koszalin. Zarys dziejów. WP, Poznań.
  • Gierszewski S. (red.), 1981, Historia Słupska, WP, Poznań.
  • Kortus B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.
  • Lindmajer J., Machura T., Spors B., Wachowiak B., 1986, Dzieje Słupska, PTN, Słupsk.
  • Machura T. 1974, Przemysł na Pomorzu Zachodnim 1945–1949, WP, Poznań.
  • Małuszyńska E., 1996, Problemy lokalizacji zagranicznych inwestycji przemysłowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zachodnich województw przygranicznych, [w:] Materiały konferencyjne 45 Zjazdu PTG Słupsk-Ustka, WSP Słupsk, s. 277–280.
  • Rydz E., Jażewicz I., 1994, Przemiany struktur przestrzenno-gałęziowych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków – Warszawa, s. 132–144.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3ce738e-988c-448e-ae60-000546ae35a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.