PL EN


2013 | 4(36) | 11-21
Article title

Modele realizacji funkcji personalnej w ramach zatrudnienia za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Content
Title variants
EN
Models of personnel function realization in the employment of agency workers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano modele podziału kompetencji w zakresie realizacji funkcji personalnej między przedsiębiorstwem użytkującym a agencją pracy tymczasowej. Oparto się głównie na propozycji brytyjskich autorów, którzy wyodrębnili trzy modele relacji z dostawcą zasobów ludzkich: „ręce przy sobie”, integracji i partnerstwa. Wzięto przy tym pod uwagę zmieniające się trendy w zakresie wykorzystywania pracy tymczasowej oraz specyficzny, polski system prawny.
EN
In the paper models of competences’ division between a user enterprise and a temporary employment agency have been analyzed in the subject of personnel function realization. This has been based mainly on a British authors’ proposal who have described three types of employment arrangements with a skills supplier – the hands-off model, the integrated model and the partnership model. Changing trends in the use of temporary work and the specific Polish law system have been considered.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Outsourcing funkcji personalnej – przesłanki i konsekwencje jego zastosowania, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 3.
 • Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Formy organizacji pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia – próba kategoryzacji, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 11.
 • Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Håkansson K., Isidorsson T., Work organizational outcomes of the use of temporary agency workers, „Organization Studies” 2012, t. 33, nr 4.
 • http://hrstandard.pl/2010/10/27/w-rok-powstalo-az-431-agencji-pracy-tymczasowej/ [10.11.2011].
 • http://www.manpowergroup.pl/pl/raporty-rynku-pracy/informacje-prasowe.html [11.06.2013].
 • Król M., Samoocena zaangażowania pracowników tymczasowych, w: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 223, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 • Kubot Z., Kierownictwo pracodawcy wobec pracowników wypożyczonych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 4.
 • Leighton P., Syrett M., Hecker R., Holland P., Out of the shadows. Managing self-employed, agency and outsourced workers, Elsevier, London 2007.
 • Pędziwiatr M., Uprawnienia kierownicze w stosunku pracy tymczasowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 5.
 • Purcell J., Purcell K., Tailby S., Temporary work agencies: Here today – gone tomorrow?, „British Journal of Industrial Relations” 2004, nr 42.
 • Szurgacz H., Stosunki pracy z użyczeniem (przekazaniem) pracownika w prawie europejskim a prawo polskie, w: Szczególne formy zatrudnienia, red. Z. Kubot, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
 • Świder J., Praca tylko na chwilę, „Dziennik Polski”, http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/gospodarka/1267923-praca-tylko-na-chwile.html [11.06.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3d03d7e-2b02-429f-9b75-1a98ea2ced2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.