Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 512 | 152-162

Article title

Metoda Zarządzania Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (ZRBP)

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W niniejszym artykule zaprezentowana została autorska metoda wczesnego reagowania wobec zdarzeń ryzykownych w obszarze HR, o nazwie Zarządzanie Ryzykiem Biznesowo-Personalnym (w skrócie ZRBP). Opisane zostały podstawowe założenia oraz dziesięć etapów metody. Omówiono jej użyteczność oraz sposób wdrażania w organizacji na przykładzie dobrowolnych odejść pracowników. Metoda ta może stanowić o konkurencyjnej przewadze przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Ma to szczególne znaczenie w kontekście sytuacji na polskim rynku pracy. Niskie bezrobocie i wysoki popyt na pracowników powodują, że sporym wyzwaniem dla działów HR jest zarządzanie retencją pracowników. Metoda ZRBP jest ukierunkowana przede wszystkim na identyfikację zdarzenia ryzykownego (np. odejście pracownika) oraz zapobieżenie wystąpieniu zdarzenia i/lub przygotowanie się na jego wystąpienie. Liczymy, że zaprezentowana metoda ułatwi pracodawcom skuteczne poradzenie sobie z problemem dobrowolnych odejść, a także z innymi rodzajami ryzyka biznesowo-personalnego.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-a3d36732-624d-4099-bcb3-ee102e97d944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.