PL EN


2014 | 14 | 63-69
Article title

Prosfonesis Adama Tobolskiego do Franciszka Tidicaeusa z 1608 r.

Content
Title variants
EN
Prosfonesis by Adam Tobolski to Franciszek Tidicaeus of 1608
DE
Prosfonesis von Adam Tobolski an Franciszek Tidicaeus aus dem Jahr 1608
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
14
Pages
63-69
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn, Polska, todrkpl@interia.pl
References
 • Tidicaeus Franciszek, Carmina gratulatoria in nuptias Adami Thobolii et Annae Andreae Theodorici filiae, scripta ab amicis, Thorunii... Anno 1593, Biblioteka Jagiellońska, sygn. Cim. Qu. 5494.
 • Tidicaeus Franciszek, Carmina gratulatoria in nuptias Adami Thobolii et Annae Andreae Theodorici filiae, scripta ab amicis, Thorunii... Anno 1593, Biblioteka Czartoryskich, sygn. Cim. 66/III.
 • Tidicaeus Franciszek, De natura contagii in morbis…, Basileae 1583.
 • Tidicaeus Franciszek, De Theriaca et eius multiplici utilitate…, Thorunii 1607.
 • Tidicaeus Franciszek, In iatromastigas..., Thorunii 1592, Fracofurtii 1592.
 • Dreikopel T., Recepcja poglądów etycznych Arystotelesa w Isagoge ethica i Aristotelis de virtutibus libellus Franciszka Tidicaeusa, Olsztyn 2010.
 • Flood J. L., Poets Laureate in the Holy Roman Empire, t. I, Berlin 2006.
 • Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, opr. L. Ajdukiewicz, t. VI, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.
 • Reale G., Historia filozofii starożytnej, przekł. E. I. Zieliński, t. V: Słownik, indeksy i bibliografia, Lublin 2002.
 • Salmonowicz S., Nauczanie filozofii w Toruńskim Gimnazjum Akademickim (1568–1793), [w:] Nauczanie filozofii w Polsce w XV–XVIII w. Zbiór studiów, red. L. Szczucki, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978.
 • Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, red. Z. Nowak, t. IV, Gdańsk 1997.
 • Tync S., Dzieje Gimnazjum Toruńskiego (1568–1793), t. I, Toruń 1928.
 • Tync S., Dzieje Gimnazjum Toruńskiego (1568–1793), t. II, Toruń 1949.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3d7e63e-a9fa-457d-bbb5-ac4cfbb9cacb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.