PL EN


2017 | 43 | 2 (164) | 9-22
Article title

„INTERAKTYWNA MAPA CUDZOZIEMCÓW” – NOWA BAZA WIEDZY O ZJAWISKU IMIGRACJI W POLSCE

Authors
Content
Title variants
EN
“AN INTERACTIVE MAP OF FOREIGNERS” – A NEW DATABASE OF KNOWLEDGE ON THE IMMIGRATION PHENOMENON IN POLAND. IMC.AMU.EDU.PL
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst przybliża zawartość elektronicznego repozytorium wiedzy o nazwie Interaktywna Mapa Cudzoziemców, które zlokalizowane jest na portalu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (imc.amu.edu.pl). Baza ta powstała w związku z realizacją dużego projektu badawczo-rozwojowego konsorcjum UAM-Medcore Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2013–2016. Repozytorium zawiera m.in.: bibliografię źródeł odnoszących się do zjawiska imigracji w Polsce, zestaw raportów na temat kategorii i grup cudzoziemców przebywających w naszym kraju, pakiet ekspertyz poświęconych politykom migracyjnym i integracyjnym, zróżnicowaniu etnojęzykowemu krajów pochodzenia migrantów oraz teorii migracji, komplet tekstów międzynarodowych i krajowych aktów prawnych regulujących status cudzoziemców. Wskazane zasoby są ogólnodostępne, planuje się ich istotne wzbogacenie, w tym aktualizowanie bibliografii i treści raportów.
EN
The article aims to familiarize readers with the electronic database of knowledge entitled An Interactive Map of Foreigners, located on the e-platform of the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznan (imc.amu.edu.pl). The database was developed as a part of a large-scale research and development project in the consortium UAM-Medcore entitled The Socio-Cultural Identification of Foreigners, financed by the National Centre for Research and Development in the years 2013–2016. The database includes, amongst others: a bibliography of sources pertaining to the phenomenon of immigration in Poland, a catalogue of reports on the categories and groups of foreigners living in Poland, a compilation of expertise on migration and integration policies, on the ethno-linguistic diversification of countries of origin of migrants as well as theories of migration and national and international legal texts on regulating the status of foreigners. The above resources are open access, and plans to enrich them are forthcoming, including updating the bibliography and content of reports.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3dc7b43-0585-4fb5-9cc8-c8f73c7de42b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.