PL EN


2019 | 2(31) |
Article title

Формирование потенциала учителяв условиях современных изменений

Content
Title variants
PL
Formacja potencjału nauczycieli w warunkach nowoczesnych zmian
Languages of publication
Abstracts
Рассмотрены актуальные воп со росы воспитательного процессав современных условиях, связанных со значительными общественными изменениями. Показаны аспекты проблем процесса воспитания. Проиллюстрирована характеристика современного дисбалансав развитии де- тейв период тотальной Геймификацияв формате развития информационных технологий. Внесены предложения о подготовке учителей нового видения воспитательного пространствав духе справедливости, свободы, мира на Международном фести- вале ПЕРСПЕКТИВА, тренингах Академии Инновационного развития образо- вания Института модернизации содержания образования МОН Украины
PL
warunkach związanych ze znaczącymi zmianami społecznymi. Przedstawiono aspekty problemów procesu edukacji. Przedstawiono charakterystykę współczesnej nierównowagi w rozwoju dzieci w okresie całkowitej grywalizacji w postaci rozwoju technologii informatycznych. Przedstawiono propozycje szkolenia nauczycieli w zakresie nowej wizji przestrzeni edukacyjnej w duchu sprawiedliwości, wolności, pokoju podczas Międzynarodowego Festiwalu PERSPEKTYWY, szkoleń Akademii Innowacyjnego Rozwoju Edukacji Instytutu Modernizacji Treści Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3dd8194-4f2e-43a4-a24c-9a3e82b2527f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.