PL EN


2017 | 488 | 160-169
Article title

Kapitał w ekonomii i rachunkowości – potrzeba reinterpretacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W gospodarce przemysłowej głównym, obok pracy, czynnikiem wytwórczym były aktywa kapitałowe. W gospodarce postindustrialnej zasadnicze znaczenie ma włączenie w proces wytwórczy wiedzy. Wiedza jest zasobem niematerialnym, trudno mierzalnym i związanym z zespołem ludzi, zatem traktowanie jej jako czynnika wytwórczego należy poprzedzić rozpoznaniem podobieństw i różnic w stosunku do tradycyjnych zasobów, takich jak kapitał i praca. Celem artykułu jest prześledzenie funkcjonowania pojęcia kapitału w ekonomii i rachunkowości i wskazanie na problemy związane z wprowadzeniem do nich pojęcia kapitału intelektualnego. Wskazano na społeczny charakter wiedzy, którą należy traktować jako rezultat kolektywnego i kumulatywnego procesu trwającego przez pokolenia. Traktowanie wiedzy jako dobra publicznego prowadzi do pytań o sprawiedliwy podział wypracowanej wartości dodatkowej związanej z wykorzystywaniem wiedzy w procesie gospodarczym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3ddd9d8-efae-47fa-a763-023c752cb8a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.