PL EN


2014 | 12 | 35-44
Article title

„Pociąg wypluł z siebie ludzką zawartość”. Rzecz o depatrianckiej podróży traumatycznej na przykładzie polskiej literatury osadniczej

Authors
Content
Title variants
EN
„The Train spat out a Human Content”. About Traumatic Journey on the exemple of the Polish Settlement Literature
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is motif of train and railway station on the Polish set-tlement literature. The theme of this literature is the journey of the population deported from the eastern borderlands to so-called Regained Territories. The theme of train travel was analyzed at three levels – dehumanization of man, animalization of train and desintegration of the space of railway station. The train metaphor not only describes the traumatic journey but also organizes symbolic signification of so-called Regained Territories.
Year
Issue
12
Pages
35-44
Physical description
artykuł naukowy
Dates
published
2014-11-03
Contributors
author
References
 • Augé M., Nie-miejsce. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymowski. Warszawa 2010
 • Bakuła B., Między wygnaniem a kolonizacją. O kilku odmianach polskiej powieści mi-gracyjnej XX wieku (na skromnym tle porównawczym). W: Narracje migracyjne w li-teraturze XX i XXI wieku, red. H. Gosk. Kraków 2012
 • Brzoza J., Ziemia. Katowice 1956
 • Bukowiecka-Kruszona N., Rubież. Gorzów Wielkopolski 1998
 • Gennep A. van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, tłum. B. Biały, wstęp J. Tokarska-Bakir. Warszawa 2006
 • Gosk H., Nie-mieszkańcy, nie-miejsca. Literackie ślady osadzania się „gdzieś” ludzi „skądś”. W: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk. Kraków 2012
 • Iwasiów I., Hipoteza powieści neo-post-siedleńczej. W: Narracje migracyjne w literatu-rze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk. Kraków 2012
 • Kraszewski J.I., Kartki z podróży 1858-1864. Warszawa 1977
 • Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa 1997
 • Łukasiewicz Z., Po prostu list. W: Podróż do zielonych wzgórz. Almanach opowiadań pisarzy lubuskich, przedm. H. Bereza. Poznań 1964
 • Mikołajczak M., Czarcia kraina... o lubuskim kontr-micie tożsamościowym. W: (P)o za-borach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska. Kraków 2013
 • Mikołajczak M., Nie-miejsce pod arkadyjskim szyldem. „Teksty Drugie” 2013, nr 3
 • Morawski Z., Kwartał bohaterów. Łódź 1965
 • Sami swoi i obcy. Z kresów na kresy, red. M. Maciorowski. Warszawa 2011
 • Słownik języka polskiego. sjp.pl/bebeszy%56 (20.03.2014)
 • Srokowski S., Repatrianci. Warszawa 1988
 • Szydłowska J., Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogra-nicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989). Olsztyn 2013
 • Tomasik W., Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej. Wrocław 2007
 • Trziszka Z., Plecami do wielkiej wody. W: idem, Wielkie świniobicie. Warszawa 1965
 • Trziszka Z., Uszanka. W: idem, Dom nadodrzański. Łódź 1968
 • Tumolska H., Mitologia Kresów Zachodnich w pamiętnikach i beletrystyce polskiej (1945-2000). Toruń 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-4721
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3e423a5-2c36-43d3-9780-26f424be52e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.