PL EN


2013 | 1 | 4 | 581-595
Article title

Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The use of reverse factoring in corporate liquidity management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy znaczenia faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano istotę faktoringu odwrotnego w porównaniu z faktoringiem klasycznym. Wskazano też adresatów tego instrumentu oraz koszty związane z jego wykorzystaniem. Istotną częścią opracowania są rozważania poświęcone możliwościom wykorzystania tego instrumentu w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw. W zakończeniu stwierdzono, że faktoring odwrotny może zostać wykorzystany w zarządzaniu płynnością finansową. Jest to bowiem instrument ułatwiający synchronizację wpływów i wydatków gotówkowych. Dodatkowo, może on być wykorzystany do budowy dobrych relacji z dostawcami.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
581-595
Physical description
Contributors
References
 • Atanasow S. (2007), Jak wygląda transakcja faktoringu odwróconego?, Portal finansowy IPO.pl, 4 września, http://www.ipo.pl /finansowanie/faktoring/jak_wyglada_transakcja_faktoringu_odwroconego_592108.html, dostęp dnia 5.01.2013.
 • Bernstein L.A., Most K.A., Block M., Heath L.C. (1981), Professional Notes and Letters. Working Capital as a Tool, „Journal of Accountancy", December.
 • Czarecki J. (2007), Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP, PWN, Warszawa.
 • Grudniewski J. (2012), Faktoring odwrócony pomysłem na kryzys,9 września, http://www.informacjakredytowa.com/faktoringodwrocony-pomyslem-na-kryzys, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Klapper L. (2005), The role of,,Reverse Factoring" in supplier financing of small and medium-sized enterprises, The World Bank, Working Paper.
 • Kreczmańska-Gigol K., Pajewska-Kwaśny R., Faktoring. Przewodnik dla przedsiębiorcy, e-book, http://www.faktoring.pl/index.php?page =5&s=5, dostęp dnia 05.06.2013.
 • Kusak A. (2006), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Mazurkiewicz T. (2012), Faktoring odwrotny jako niestandardowe rozwiązanie biznesowe, w: Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów, Biernat T. (red.), Polski Związek Faktorów, Warszawa.
 • Oficjalna strona internetowa Banku Millenium SA, http://www.bankmillennium.pl/pl/przedsiebiorstwa/faktoring/nasza -oferta/faktoring-odwrotny/, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Oficjalna strona internetowa Polskiego Związku Faktorów, http://www.faktoring.pl/index.php?page=6, dostęp dnia 05.01.2013.
 • Ostrowska K. (2012), Zamiana należności na gotówkę, „Rzeczpospolita" 28 czerwca.
 • Regulamin określający zasady wstępowania przez ALIOR BANK S.A. w prawa Wierzycieli na podstawie Umowy Współpracy (AliorFaktor), Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 406/2010 Zarządu Alior Bank S.A.
 • Seifert R. W., Seifert D., Financing the Chain (2011), „International Commerce Review" Volume 10, No 1, Spring, s. 32-44.
 • Szymańska M. (2012), ekoFaktoring stwarza szerokie spektrum możliwości, „Dziennik Gazeta Prawna", 18 października.
 • Tokarski M. (2005), Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Wawryszuk-Misztal A. (2011), Problemy pomiaru płynności finansowej w kontekście jej definicji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XII, z. 13, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Brodnica, s. 227-244.
 • Wedziuk S. (2013), Faktoring, na którym można zarobić, ,,Puls Biznesu" 12 marca.
 • Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Wojciechowska U. (red.) (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Żelazek K. (2012), Koszt usługi może być niski dzięki upustom, „Rzeczpospolita" 3 grudnia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a3e4bfda-41ba-4ddd-9b61-cabf1f55fb81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.