PL EN


2014 | 85 | 250-256
Article title

Świat mężczyzn dla mężczyzn

Title variants
EN
Men’s World for Men
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka recenzuje książkę Sebastiana Jagielskiego „Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym” (2013) – monumentalną pracę poświęconą sposobom i trybom kodowania homoerotycznych obrazów i pragnień w polskim filmie fabularnym od okresu międzywojennego po kinematografię współczesną. Książka Jagielskiego to propozycja ożywcza, pionierska i prowokująca nowe sposoby postrzegania kanonicznych polskich filmów. Autor sytuuje swoje analizy w szerokim kontekście społecznym, kulturowym i politycznym, oferując czytelnikom kompletną wizję sposobów, na jakie pragnienie homospołeczne i homoerotyczne funkcjonuje w polskiej kulturze jako całości.
EN
Kosińska reviews Sebastian Jagielski’s book „Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym” [„Masquerades of Masculinity. Homosocial Desire in Polish Cinema”] (2013), a monumental work concerning the ways and modes of coding homoerotic images and desires in Polish feature films from the interwar cinema to the most recent examples. Jagielski’s book is fresh, pioneering, provoking new ways of seeing the canonical Polish cinema. Author places his analysis in social, cultural and political context of Polish reality giving its readers a complete vision of the ways homosocial and homerotic desire functions in Polish culture as a whole.
Keywords
Year
Issue
85
Pages
250-256
Physical description
Contributors
References
  • Jagielski, Sebastian. 2013. Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym. Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4070d8a-a8e9-4549-a260-c68fc22642ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.