PL EN


2013 (2014) | 5 | 95 - 109
Article title

Żółkiewscy w służbie królewskiej na przełomie XV i XVI w

Content
Title variants
EN
The House of Żółkiewski in the royal service at the turn of the 15th and 16th centuries
Languages of publication
PL RU EN DE FR
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu służby publicznej Mikołaja Żółkiewskiego (zm. 1509) i Stanisława Żółkiewskiego (zm. 1525). Ich ojcem był Jan Żółkiewski (zm. przed 1473), syn założyciela rodziny Żółkiewskich herbu Lubicz, Jakuba z Żółkwi (zm. po 1448). Mikołaj Żółkiewski począwszy od 1496 r. służył w obronie potocznej Rusi. W 1497 r. brał udział w wyprawie mołdawskiej króla Jana Olbrachta, następnie uczestniczył w walkach z najazdami tatarskimi i mołdawskimi na ziemie koronne. Od 1501 r. Mikołaj Żółkiewski pełnił funkcję rotmistrza. W 1503 r. służył na Litwie pod dowództwem Jana Polaka Karnkowskiego podczas wojny z Moskwą. W następnych latach brał udział w walkach z Tatarami i Mołdawianami. Jego zasługi wojenne na trwałe wpisały się w dzieje rodziny Żółkiewskich, z której wywodził się hetman wielki Stanisław Żółkiewski (zm. 1620). Brat Mikołaja, Stanisław Żółkiewski, podkomorzy bełski, począwszy od 1502 r. pełnił funkcję poborcy podatków z ziem chełmskiej, bełskiej i lwowskiej. Był też kilka razy posłem ziemskim na sejmy walne
EN
The article is dedicated to the issue of Mikołaj Żółkiewski’s (died in 1509) and Stanisław Żółkiewski’s (died in 1525) public service. Their father was Jan Żółkiewski (died before 1473), the son Jakub from Żółkiew (died after 1448), the founder of the House of Żółkiewski of Lubicz coat of arms. From 1496 Mikołaj Żółkiewski served in the Permanent Defense of Ruthenia. In 1497 he took part in a Moldovan crusade of John I Albert, King of Poland, then he participated in warfare against Tatar and Moldovan invasions of Poland. From 1501 Mikołaj Żółkiewski was a rittmeister. In 1503, during a war with Moscow, he served under the leadership of Jan Polak Karknkowski. After that he took part in warefare against Tatars and Moldovans. His war merits went down in the history of the House of Żółkiewski, from which Stanisław Żółkiewski (died in 1620), the Great Chancellor of the Crown, originated. From 1502, Stanisław, Mikołaj’s brother, the chamberlain of Bełżyce, was a tax-collector in the regions of Chełm, Bełżyce and Lviv. He was also a deputy in the general sejm for a few times
Volume
5
Pages
95 - 109
Physical description
Contributors
  • Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080 - 9212
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a42cff34-8437-4d3a-9b27-0ab992278455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.