PL EN


2015 | 7 | 79-123
Article title

Crise et substitution des ordres réguliers. De l’âge de la discipline à celle de la tutelle sociale (c. 1650–c. 1950/1960). Le cas de l’Italie

Authors
Content
Title variants
PL
Kryzys i zmiana zakonów. Od ery dyscypliny do ery zabezpieczenia społecznego (ok. 1650-ok. 1950/1960). Przypadek Włoch
EN
Crisis and replacement of regul ar orders. From the age of discipline to that of social protection (ca. 1650–ca. 1950/1960). The case of Italy
Languages of publication
FR
Abstracts
PL
Autor artykułu wskazuje, iż zakony nie mogły funkcjonować w absolutnym ubóstwie, ponieważ musiały zapewnić formację nowicjatu, zadbać o swoich pacjentów i osoby starsze, a w szczególności wspierać działalność, którą zamierzały prowadzić (szkoły, szpitale, misje itp.). Dlatego też potrzebowały znacznych środków finansowych, które pochodziły od królów, książąt i arystokratów; inne źródła finansowania to m.in. żebranie i jałmużna od wiernych. Rewolucja francuska zmieniła sytuację gospodarczą; zaczęto domagać się, by zakonnicy i zakonnice utrzymywali się ze swojej pracy. Autor ukazuje przypadek Włoch po kasacie klasztorów w 1866 r., która w 1873 r. objęła także Rzym. Aby przetrwać, zakonnicy i zakonnice we Włoszech utworzyli wiele stowarzyszeń świeckich, podlegających bez wyjątku ustawodawstwu państwa włoskiego, dzięki czemu udało im się odtworzyć znaczącą część zakonnego patrymonium.
EN
The author of the article first points out that religious orders could not live in absolute poverty, because they had to provide for the formation of their novices, the care of their patients and their elders, and, especially, support the work they intended to do (schools, hospitals, missions etc.). Therefore, they needed considerable financial resources, which came from kings, princes and nobles; other sources of income included begging, nuns’ dowries and alms from the faithful. The French Revolution changed the economic picture, demanding religious men and women to live of their work. Next the author examines the case of Italy after the general suppression of religious institutes of 1866, extended to Rome in 1873. In order to survive, the religious in Italy set up many civil societies, all subject to the laws of the Italian state. They succeeded in replenishing a significant patrimony.
Year
Volume
7
Pages
79-123
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a42e1a05-7e36-41f4-a9f4-bcf1115690ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.