PL EN


2017 | 7/8 | 139-200
Article title

Badania społeczne w Wojsku Polskim. Wojskowe Biuro Badań Społecznych w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej

Content
Title variants
EN
Sociological research in Polish Military Forces. Military Office of Social Research in the structure of Military Center of Civic Education
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
7/8
Pages
139-200
Physical description
Dates
published
2017-12-27
References
 • Kompetencje społeczne w kierowaniu i dowodzeniu Siłami Zbrojnymi RP. Teoria i praktyka, (red.) J. Gutowski, A. Skrabacz, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.
 • Motivation to be a soldier. A comparison of eight nations, (red.) E. Hedlund, T. Szvircsev Tresch, Swedish National Defense University, Sztokholm 2017.
 • Satisfaction in basic military training. An international comparison, (red.) E. Hedlund, T. Szvircsev Tresch, Swedish National Defense University, Sztokholm 2014.
 • Baran-Wojtachnio M., Warunki materialne żołnierzy zawodowych, sprawozdanie z badań WBBS/WCEO, Warszawa 2015.
 • Baran-Wojtachnio M., Gronek K. A., Warunki materialne żołnierzy zawodowych, sprawozdanie z badań WBBS/WCEO, Warszawa 2016.
 • Baran-Wojtachnio M., Orzyłowska A., Warunki materialne żołnierzy zawodowych, sprawozdanie z badań WBBS/WCEO, Warszawa 2013.
 • Baran-Wojtachnio M., Predel G., Sytuacja społeczno-zawodowa żołnierzy w poszczególnych korpusach kadry zawodowej SZ RP, WCEO, Warszawa 2013.
 • Gronek K. A., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie żołnierzy WP, WCEO, Warszawa 2013.
 • Iwanek M., Opinie kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych na temat wybranych jej aspektów, WCEO, Warszawa 2011.
 • Iwanek M., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie żołnierzy WP, WCEO, Warszawa 2011.
 • Iwanek M., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie żołnierzy WP, WCEO, Warszawa 2012.
 • Iwanek M., Kiciński Ł., Narodowe Siły Rezerwowe. Perspektywa dowódców, żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy NSR, WCEO, Warszawa 2016.
 • Iwanek M., Weseliński M., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie żołnierzy WP, WCEO, Warszawa 2010.
 • Kiciński Ł., Doświadczenia związane z funkcjonowaniem Narodowych Sił Rezerwowych, WCEO, Warszawa 2015.
 • Kiciński Ł., Ocena funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego jednostek wojskowych. Sprawozdanie z badań, WCEO, Warszawa 2016.
 • Kiciński Ł., Szkolenie wojskowe w ocenie uczestników służby przygotowawczej, WCEO, Warszawa 2013.
 • Kiciński Ł., Warunki materialne żołnierzy zawodowych, sprawozdanie z badań WBBS/ WCEO, Warszawa 2017.
 • Kloczkowski M., Zajdzik J., Sińczuch M., Proces profesjonalizacji w percepcji żołnierzy zawodowych, WBBS, Warszawa 2010.
 • Łatacz J., Sytuacja społeczno-zawodowa szeregowych zawodowych, WCEO, Warszawa 2015.
 • Łatacz J., Sytuacja służbowa i perspektywy zawodowe korpusu szeregowych zawodowych, WCEO, Warszawa 2017.
 • Łatacz J., Branicka J., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie żołnierzy WP, WCEO, Warszawa 2015.
 • Łatacz J., Branicka J., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie środowiska wojskowego, WCEO, Warszawa 2016.
 • Łatacz J., Gronek K. A., Przekaz informacji służbowych i prasowych w ocenie żołnierzy WP, WCEO, Warszawa 2014.
 • Misiak G., Opinie na temat szkolenia żołnierzy służby przygotowawczej, WCEO, Warszawa 2011.
 • Orzyłowska A., Diagnoza rekrutacji do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych, WCEO, Warszawa 2011.
 • Orzyłowska A., Opinie kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych na temat służby przygotowawczej, WCEO, Warszawa 2011.
 • Orzyłowska A., Służba przygotowawcza w opinii elewów, WCEO, Warszawa 2012.
 • Orzyłowska A., Warunki materialne żołnierzy zawodowych, sprawozdanie z badań WBBS/ WCEO, Warszawa 2011.
 • Orzyłowska A., Warunki materialne żołnierzy zawodowych, sprawozdanie z badań WBBS/ WCEO, Warszawa 2010.
 • Orzyłowska A., Baran-Wojtachnio M., Narodowe Siły Rezerwowe w opinii wskazanych środowisk, WCEO, Warszawa 2012.
 • Orzyłowska A., Dziedzic J., Weseliński M., Zainteresowanie młodzieży i żołnierzy rezerwy służbą w NSR, WCEO, Warszawa 2010.
 • Orzyłowska A., Misiak G., Uwarunkowania służby w korpusie szeregowych zawodowych, WCEO, Warszawa 2010.
 • Predel G., Ocena przygotowania zawodowego oficerów WP oraz kandydatów na oficerów. Sprawozdanie z badań, WCEO, Warszawa 2017.
 • Predel G., Iwanek M., Pragmatyka służby i perspektywy zawodowe. Sprawozdanie z badań, WCEO, Warszawa 2016.
 • Predel G., Łatacz J., Kompetencje społeczne kadry dowódczej WP w kontekście realizacji zadań służbowych, WCEO, Warszawa 2014.
 • Predel G., Kiciński Ł., Wybrane aspekty służby wojskowej w kontekście zmian strukturalnych SZ RP, WCEO, Warszawa 2014.
 • Sińczuch M., Zauer J., Świadomość historyczna oraz poczucie patriotyzmu wśród żołnierzy zawodowych, WCEO, Warszawa 2015.
 • Sińczuch M., Zauer J., Edukacja obywatelska i proobronna w Siłach Zbrojnych RP. Postawy obywatelskie w wojsku, WCEO, Warszawa 2016.
 • Wachowicz M., Weseliński M., Sińczuch M., Motywacje i postawy elewów wobec służby wojskowej, WCEO, Warszawa 2011.
 • Weseliński M., Zainteresowanie służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych, WCEO, Warszawa 2010.
 • Zauer J., Świadomość historyczna, poczucie patriotyzmu, edukacja obywatelska i proobronna w Siłach Zbrojnych RP, WCEO, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2544-6568
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4433834-d916-405e-9e67-65bd3d528355
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.