PL EN


Journal
2010 | 2010, nr 2 (15) | 31-38
Article title

Odbite i wyobrażone w poezji

Authors
Title variants
Reflected and Depicted in Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In her article the author describes different types of poetic images of the nature. Putting together Pan Tadeusz by Mickiewicz and Wspomnienie by Leśmian she focuses on so-called reflected images (which realize Mickiewicz’s principle “I see and describe”). The author puts together the stylistic and linguistic devices used by the poets. In the final part she briefly discusses the images created by the poets’ imagination.
Contributors
References
 • A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 1980.
 • K. Wyka, Pan Tadeusz. Studia o tekście, Warszawa 1963.
 • A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989.
 • A. Osęka, Materia i wyobraźnia, [w:] Zbliżenia: literatura, historia, obraz, mit, red. A. Kowalczykowa, Warszawa 1998.
 • H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, [w:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984.
 • H. Turska, Słownictwo opisów przyrody w „Panu Tadeuszu” wobec tradycji oświecenia i pseudoklasycyzmu, [w:] O języku Adama Mickiewicza, red. Z. Klemensiewicz, Wrocław 1959.
 • A. Wilkoń, Jaką polszczyzną został napisany „Pan Tadeusz”?, [w:] tegoż, Z dziejów języka literatury polskiej, Katowice 2001.
 • B. Leśmian, Zwiedzam wszechświat. Wybór wierszy, wybór, wstęp i oprac. W. Bolecki, Warszawa 2006.
 • J. Trznadel, Twórczość Leśmiana, Warszawa 1964; M. Nawrocki, Wariacje istnieniowe. O ontologii poetyckiej Bolesława Leśmiana, Tarnów 2009.
 • S. Witkiewicz, Mickiewicz jako kolorysta. Pisma zebrane, t. I, Kraków 1971.
 • A. Wilkoń w artykule Był sad, [w:] tegoż, Z dziejów języka litera-tury polskiej, Katowice 2001.
 • Z. Kopczyńska, Malowanie słowami, [w:] Język a poezja. Studia z dziejów świadomo-ści językowej i literackiej Oświecenia i Romantyzmu, Wrocław 1976.
 • P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej, Warszawa 1989.
 • M. Hopfinger, W laboratorium sztuki XX w. O roli słowa i obrazu, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a448453f-20ea-4775-ac6b-844edb7b754e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.