PL EN


2012 | 25 | 191-201
Article title

Subiektywizm ocen dobrobytu ekonomicznego (na przykładzie gospodarstw domowych w regionie podkarpackim)

Authors
Content
Title variants
EN
The Subjective Opinions of Welfare in the Households in the Podkarpacie Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ocena poziomu życia w wymiarze dobrobytu ekonomicznego może być dokonana subiektywnie. Przeprowadzona analiza (na podstawie próby empirycznej gospodarstw domowych w woj. podkarpackim) określiła struktury ocen aktualnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej oraz na podstawie korelacji nieparametrycznej oceniała statystyczną zgodność odpowiedzi w tym zakresie dla całej próby oraz ze względu na poziom wykształcenia głowy gospodarstwa.
EN
Many aspects are very important among researches about households’ behavior, for example: welfare, standard of living, level of living or material situation. Quality of life isn’t easy and univocal conception, there isn’t one definition of welfare in literature. The aim of this paper is quantitative analysis of quality of life in households. In the article main measures of income and subjective opinions of welfare are described. The main assumption was to investigate if the relations between answers are statistical significant (using the nonparametric correlation analysis). The influence of the level of education on the satisfaction of welfare was analyzed too. The empirical verification of those assumptions was performed using data from households budget surveys for Podkarpacie region in 2010.
Year
Volume
25
Pages
191-201
Physical description
Contributors
 • Zakład Metod Ilościowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Aczel A.D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L., 2002, Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Campbell A. 1976, Subjective Measures of Well-being, “American Psychologist”, No. 2.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ “Solidarność”, Gdańsk.
 • Kapteyn A., Koreman P., Willemse R., 1988, Some Methodological Issues in the Implementation of Subjective Poverty Definitions, “Journal of Human Resources”, vol. XXII.
 • Kasprzyk B., Kasprzyk A., 2009, Obiektywny i subiektywny poziom dochodów gospodarstw domowych woj. podkarpackim w 2008 r., "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 15.
 • Kędzior Z., 2003, Metodologiczne aspekty badania jakości życia [w:] Jakość życia w regionie, red. J. Karwowski, US, PAN, Szczecin.
 • Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), 2004, Szerokie ujęcia definicyjne dobrobytu z perspektywy ekonomicznej i także pozaekonomicznej [w:] Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Kowal J., 1998, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa, Wrocław.
 • Kowal J., 1995, Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, AE, Wrocław.
 • Ostasiewicz W. (red), 2004, Ocena i analiza jakości życia, AE, Wrocław.
 • Podolec B., 2008, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych [w:] Statystyka społeczna – dokonania, szanse, perspektywy, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 57, GUS, Warszawa.
 • Strategia rozwoju kraju, podstawowe wskaźniki realizacji, http://www.stat.gov.pl/gus/ wskazniki_monitorujace_PLK_HTML.htm (stan na dzień 02.06.2011).
 • Tummers M., 1991, The Effect of Systematic Misperception of Income in the Subjective Poverty Line. Research Memorandum, Tilburg University, No. FEW 509.
 • http://hdr.undp.org/en/statistics/ (stan na dzień 06.06. 2011).
 • http://nationranking.wordpress.com/2011/03/06/2011-qli// (stan na dzień 06.09.2011)
 • http://wynagrodzenia.pl (stan na dzień 01.06.2011).
 • www.stat.gov.pl (stan na dzień 04.06.2011).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a44e7f7e-b995-4ea7-9f93-7959e58a6259
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.