PL EN


2011 | 6 | 270-280
Article title

Komputerowe gry dydaktyczne w procesie nauczania

Authors
Content
Title variants
EN
Didactic computer games in the education process
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części opracowania podjęte zostały rozważania odnośnie do umiejscowienia mediów telematycznych, a w ślad za tym – dydaktycznych gier komputerowych w stosunku do psychologii behawioralnej i kognitywnej. Finalna część opisuje praktyczną realizację interaktywnej symulacji działania kolektora słonecznego, zrealizowanego za pomocą programu Adobe Flash CS3 Professional, jako przykład symulatora będącego rodzajem gry dydaktycznej. Sama zaś komputerowa gra dydaktyczna ze względu na swoje walory została ukazana jako nieoceniony środek w procesie dydaktycznym.
EN
The first part of this chapter aims to analyse the reference to telematic communication and didactic games in behavioral and cognitive psychology. The final part describes the process of implementation of an interactive simulation of a solar heat exchanger, presented using Adobe Flash CS3 Professional, as an example of a didactic game. Taking into account its qualities, the game, has been shown to be an invaluable instrument in the educational process.
Year
Volume
6
Pages
270-280
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Bednaruk W., Wpływ technologii edukacyjnych na pedagogikę. M.A. Concordia (Educational Technology).
 • Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Pachocinski R., Technologia a oświata, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2002.
 • Stachowiak B., Komputery w edukacji, Kultura i Edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
 • Smagacz B., Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem, „Nowa Szkoła. Miesięcznik społeczno-pedagogiczny” nr 3 (631), marzec 2005.
 • Penkowska G., Nauczyciele i komputery [w:] Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2003.
 • Gogołek W., Z badań nad uwarunkowaniami Edukacji w zakresie technologii informacyjnych [w:] Pedagogika @ środki informacyjne i media, red. M. Tanaś, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
 • Mińskowska K., Możliwości efektywnego wykorzystania gier, Edukacja i dialog, „Społeczne Towarzystwo Oświatowe” nr 3 (136)/2002.
 • Giblin L., Umiejętność postępowania z innymi, Kraków 1993.
 • Stefan A., Wizualizacja i interaktywność w procesie dydaktycznymwww.partnerstwo dla przyszlosci. edu.pl/is/Lists/Aktualnoci (dostęp: 25.10.2010.)
 • Laszkowska J., Oddziaływanie gier komputerowych na młodzież, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 7, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4559560-43c2-474f-b428-b24d423b5a35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.