PL EN


2012 | 15 | 4 | 95-115
Article title

Typy charakteru a obraz siebie

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Character types and self-concept
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule opisano wielowymiarowe związki miądzy typem charakteru a strukturą obrazu siebie. Badania przeprowadzono w grupie 174 studentów teologii, wykorzystujc Kwestionariusz Stylów Działania (KSD) Z. Uchnasta oraz Tennessee Skal Obrazu Siebie (TSCS) W. H. Fittsa, w tłumaczeniu i opracowaniu Uchnasta. Za pomoc pierwszej metody określono typy charakteru w badanej grupie, natomiast druga metoda posłużyła do opisu struktury obrazu siebie. Przeprowadzone analizy ujawniły istnienie pozytywnego obrazu siebie w grupie osób ukierunkowanych na współdziałanie (synergiczny lub ostrożny typ charakteru). Natomiast negatywny obraz siebie mają osoby ukierunkowane na zabezpieczanie siebie (dostosowujący się lub rywalizujący typ charakteru). Odmienna konfiguracja wyników w skalach TSCS między osobami o typach charakteru zorientowanego na współdziałanie a osobami o typach charakteru zorientowanego na zabezpieczanie siebie wskazuje, że zasadnicza, jakościowa różnica w charakterze osób polega na ich podstawowej orientacji na współdziałanie albo zabezpieczanie siebie.
EN
The present study aims to answer the following question: What multidimensional relationships exist between character type and the structure of a person’s self-concept? We examined 174 students of theology using Z. Uchnast’s Action Styles Questionnaire (KSD) and W. H. Fitts’ Tennessee Self-Concept Scale (TSCS), translated and elaborated by Uchnast. The former method was used to define character types in the examined group. The letter method was used to describe the structure of the individual’s self-concept. Our analysis points to a positive self-concept among those who are oriented toward synergy with others (synergetic or cautious character type). By contrast, people with a negative self-concept are those oriented toward self-preservation (conformist or competitive character type). There is a characteristic dissimilarity in the configuration of TSCS scores between people whose character types are oriented toward synergy and people whose character types are oriented toward self-preservation. The existence of this dissimilarity indicates that the fundamental, qualitative difference between character types lies in their orientation either toward synergy with others or toward self-preservation.
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
95-115
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
  • Zakład Psychologii Różnic Indywidualnych i Diagnostyki Psychologicznej, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, uchnast@kul.lublin.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4574824-2490-41e8-8e7c-7fd16c68887e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.