PL EN


2014 | 5 | 2 | 134-140
Article title

Funkcja nowoczesnych aplikacji informatycznych w realizacji projektu inżynierskiego na przykładzie dydaktyki szkoły wyższej

Authors
Content
Title variants
EN
The functions of modern applications in engineering project as an example of university teaching
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W pracy przedstawiony został projekt wykonania instalacji tzw. Inteligentnego budynku, jaki został zrealizowany w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykonany projekt jest efektem współpracy pomiędzy firmą Satel oraz praktyką dydaktyczną realizowaną w laboratorium Technicznych Systemów Zabezpieczeń. W realizacji projektu wykorzystano nowoczesne pomoce naukowe oparte na technicznych środkach komunikacji oraz zaawansowanych programach komputerowych.
EN
In the paper has been presented the project of the installation: intelligent building, which was carried out in the context of teaching on the direction of Institute of Technical Education and Safety Jan Dlugosz in Czestochowa. Made a project is the result of collaboration between the company and the practice of teaching realized in the laboratory of Technical Security Systems Satel. The project uses modern teaching aids based on the technical means of communication and advanced computer programs.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
134-140
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Mikulik J. (2010), Inteligentne budynki – teoria i praktyka, Kraków.
 • Niezabitowska E. (2010), Budynek inteligentny, t. 1, 2: Potrzeby użytkownika a standard budynku inteligentnego, Gliwice.
 • Praunzer T. (2006), Wykorzystanie mediów elektronicznych w edukacji elektronicznej studentów [w:] Technika – Informatyka – Edukacja, red. W. Walat, Rzeszów.
 • Prauzner T. (2006), Zastosowanie programów symulacyjnych w nauczaniu przedmiotów technicznych [w:] Prace Naukowe AJD. Edukacja Techniczna i informatyczna, red. J. Wilsz, Częstochowa.
 • Prauzner T. (2010), Applications of multimedia devices as teaching aids, „Annales UMCS Informatica AI X”, 1, red. R. Szczygieł, Lublin.
 • Prauzner T. (2012), Systemy monitoringu w inteligentnym budynku [w:] Prace Naukowe AJD. Edukacja Techniczna i informatyczna, red. A. Gil, Częstochowa.
 • Prauzner T. (2012), Zakłócenia elektromagnetyczne w elektronicznych systemach alarmowych, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr. 12b, red. S.Tumański, Warszawa
 • Prauzner T. (2013), Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche [w:] Science and Education Publishing, “American Journal of Educational Research”, vol. 1, no. 10, online.
 • Ptak P. (2013), Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury, „Edukacja – Technika – Informatyka”, nr 3/2012, t. 2: Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, Rzeszów.
 • Ptak P., Prauzner T. (2013), Badanie czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych, „Przegląd Elektrotechniczny”, r. 89, nr 10, red. S. Tumański, Warszawa.
 • Zloto T., Ptak P., Prauzner T. (2012), Analysis of signals from inductive sensors by means of the DasyLab software, „Annales Informatica XII”, red. R. Szczygieł, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4590c29-a98e-4e61-bd99-03f51f7eb99a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.