PL EN


2018 | 13 | 3(49) | 41-49
Article title

Piłka czy gramofon? Zabawka edukacyjna na wystawie gier i zabawek na Dynasach w Warszawie w 1902 roku w świetle ówczesnej prasy

Authors
Content
Title variants
EN
A Ball or a Gramophone? – Educational Toy at the Exhibition of Games and Toys in Dynasy, Warsaw, in 1902, from the Perspective of the Press of the Time
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zabawek edukacyjnych prezentowanych w dziale specjalnym na wystawie gier i zabawek dziecięcych w Warszawie na Dynasach w 1902 roku. Aby odpowiedzieć na pytanie dotyczące kryteriów doboru zabawek przez komisję pedagogiczną, a także na to, w jakim świetle pracę gremium przybliżono warszawiakom, poddano analizie badawczej materiał prasowy z roku 1902, ograniczając się do trzech miesięcy: września (przed rozpoczęciem wystawy), przełomu września i października (czas trwania wystawy) oraz przełomu października i listopada (po zakończeniu wystawy). Za źródło posłużyły takie czasopisma, jak: „Gazeta Rzemieślnicza”, „Kurier Warszawski”, „Moje Pisemko”, „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, „Przyjaciel Dzieci”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Ziarno”. W artykule opisano miejsce wystawy oraz poszczególne jej działy, przedstawiono także skład komisji pedagogicznej i jej zadania. Trzon opracowania stanowi opis wybranych przez członków komisji zabawek uznanych przez nich za edukacyjne. W pracy zaprezentowano także kryteria, którymi się kierowała komisja, a także opinie o niej oraz dokonanych przez nią wyborach, które przebijają się w rubrykach warszawskich gazet z 1902 roku.
EN
The purpose of this paper is to present educational toys presented in the special section at the exhibition of children’s games and toys in Warsaw, in Dynasy, in 1902. In order to answer the question regarding the criteria for selection of toys by the pedagogical commission, and the way the work of the group was brought closer to Warsaw residents, I analyzed the press material from 1902, limiting myself to 3 months. They were as follows: September (before the start of the exhibition), September / October (duration of the exhibition), October / November (after the exhibition). I have used such magazines as “Gazeta Rzemieślnicza”, “Kurier Warszawski”, “Moje pisemko”, “Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, “Przyjaciel dzieci”, “Tygodnik Ilustrowany”, “Ziarno”. In the introduction I described the place of the exhibition and the department. Then I presented the pedagogical commision and its tasks. The main part of the paper is the description of the toys selected by the committees. I have also included some opinions on the work of the pedagogical commision, which break through in the articles of Warsaw newspapers of 1902.
Contributors
author
References
 • „Gazeta Rzemieślnicza”, 1902, nr 41.
 • „Kurier Warszawski”, 1902, nr 250.
 • „Kurier Warszawski”, 1902, nr 254.
 • „Kurier Warszawski”, 1902, nr 261.
 • „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, 1902, nr 262.
 • „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, 1902, nr 263.
 • „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, 1902, nr 264.
 • „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, 1902, nr 265.
 • „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, 1902, nr 271.
 • „Kurier Warszawski”, dodatek poranny, 1902, nr 274.
 • „Moje Pisemko”, 1902, nr 3.
 • „Moje Pisemko”, 1902, nr 6.
 • „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, 1902, nr 39.
 • „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych”, 1902, nr 41.
 • „Przyjaciel Dzieci”, 1902, nr 41.
 • „Tygodnik Ilustrowany”, 1902, nr 39.
 • „Ziarno”, 1902, nr 39.
 • Kabacińska-Łuczak K., Od grzechotki do… – słów kilka o zabawkach dziecięcych, „Studia Edukacyjne”, 2010, nr 11.
 • Kwapień E., Między słowami a rzeczywistością – wybrane nazwy środków transportu w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LX, Łódź 2014.
 • Łach J., Polska lalką stała, czyli historia pewnej fabryki, [w:] Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. K. Kabacińska-Łuczak, D. Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Nawrot-Borowska M., Zabawka dziecięca na terenie ziem polskich w 2. połowie XIX i na początku XX wieku w przekazach pamiętnikarskich, [w:] Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski, red. K. Kabacińska-Łuczak, D. Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
 • Rostworowski A., Ziemia, której już nie zobaczysz. Wspomnienia kresowe, Warszawa 2001.
 • Samozwaniec M., Maria i Magdalena, [w:] Podróż w dalekie lata. Antologia, wybór H. Kostyro, Warszawa 1976.
 • Żołądź-Strzelczyk D., Gomułka I., Kabacińska-Łuczak K., Nawrot-Borowska M., Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a45943c8-a3c5-4df3-9ae7-7a4d418eb244
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.