PL EN


2014 | 10 | 3 | 151-164
Article title

Comparative analysis of liquidity ratios of bankrupt manufacturing companies

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Permanent monitoring of the financial condition of the market increases the chances of survival of the company among of increasing competition in the market. Integrated models are used in the evaluation of corporate bankruptcy. The author has analyzed five liquidity ratios (which have a predictive characteristics) of bankrupt and operating companies in the manufacturing sector in the period 2007-2012. In order to reflect changes in the financial condition of the examined companies, the author has analyzed the above-mentioned indicators during the year prior to bankruptcy. This article has attempted to designate the range limit of the liquidity ratios, below or above which there is over liquidity or the lack of liquidity in the manufacturing sector. The limit values were established for three analyzed indicators. However, for two liquidity ratios it was difficult to specify its limits values because of its positive values (caused by selling fixed assets by insolvent companies).
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
151-164
Physical description
Dates
published
2014-10-29
Contributors
References
 • Korol, T., 2010. Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa
 • Korol, T., Prusak, B., 2005. Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, Wyd. CeDeWu, Warszawa
 • Kowalak, R., 2008. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Wyd. ODDK, Gdańsk
 • Kusak A. 2006. Płynność finansowa, Analiza i sterowanie, Wydanie rozszerzone i uzupełnione, WWZ, Warszawa
 • Mączyńska, E., 1994. Ocena kondycji przedsiębiorstwa, „Życie Gospodarcze”, nr. 38
 • Mączyńska, E., Zawadzki, M., 2006. Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomista”, nr 2/2006
 • Michalski, G., 2010. Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. CeDeWu, Warszawa
 • Pogodzińska, M., Sojak, S., 1995. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw (w:) AUNC, Ekonomia XXV, Z. 299, Toruń
 • Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, pod red. Elżbiety Mączyńskiej 2013. Wyd. SGH, Warszawa
 • Prusak, B., 2005. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Wyd. Difin, Warszawa
 • Tomczak, S., 2012. Analiz pokazatelej, ispol'zuemyh v modeli prognozirovaniâ bankrotstva, Buhgalterskij učet, analiz, audit, nalogoobloženie i statistika : istoriâ razvitiâ ot drevnejših civilizacij do naših dnej : materialy I meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Rostov-na-Donu, 21-22 sentâbrâ 2012. Č. 2 / (red. Ucenko L. N., Gončarova L. V.). Rostov-na-Donu : Rostovskij gosudarstvennyj ekonomičeskij universitet
 • Tomczak, S., 2010. Wpływ kryzysu gospodarczego na kondycję finansową spółek z sektora transportu publicznego, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr.82
 • Tomczak, S., 2009. Zintegrowana analiza finansowa na przykładzie przedsiębiorstwa transportu publicznego, Człowiek - cywilizacja - przyszłość : VII Konferencja Naukowa Studentów, Wrocław, 18-20 maja 2009 : referaty. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 • Tomczak, S., Górski, A., 2012. Pokazateli, ispol'zuemye pri prognozirovanii bankrotstva, Bankrotstvo predpriâtij : problemy učeta i analiza : monografiâ / pod red. Franca Franceviča Butynca. Žitomir : Žitomirskij gosudarstvennyj tehnologičeskij universitet
 • Tomczak, S., Górski, A., 2011. Influence of economic sector on predictability of financial indicators in discriminant analysis, Information systems architecture and technology : information as the intangible assets and company value source / eds. Zofia Wilimowska (i in.). Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej
 • Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstwa, pod red. A. Adamska, E. Mączyńska 2013. Wyd. SGH, Warszawa
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a45fd341-ed48-426c-9f88-04fd7246c3a7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.