PL EN


2012 | 3 | 11-26
Article title

Uwarunkowania społeczno-polityczne wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011 roku

Content
Title variants
EN
Socio-political determinants of parlimentary election 2011 in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The present article aims to describe socio-political context which has proceeded before parliamentary election 2011 in Poland. It draws attention to the perception of parties and candidates and political preferences those voters who are interested in election. There are many voices the polish politicians activity in campaign takes places in divided country. One of the social expectations is connected with exploration of plane crash in Smoleńsk on April 10th 2010. Public opinion is focused on critic of government and leader`s party (PO) Donald Tusk who is treated as a persona personally responsible for death oh 96 persons in a plane crash. On the other hand we can see strong activity and leadership of monk Tadeusz Rydzyk, tried to put impact on voters (PiS). Rydzyk tries to use catholic radio called „Radio Maryja” to political agitation. The activity of Catholic Church in political campaign was one of the theme discussed by many experts and commentators. Although competition between parties was concentrated on two candidates (Tusk, Kaczyński) new party – „Palikot`s Movement” (Ruch Palikota) was opened. It focused on criticism of Catholic Church, Catholic values and tried to appeal to voters interested in modernity in many levels of socio-political life. The success of Janusz Palikot`s party was possible thanks to personality and charisma of the leader (well known as an author of many spectacular events in politics) and his project of „Modern Country”. The other element of the context of parliamentary election 2011 was mobility of Polish electorate, permanently reduced. Because of the voters absence diagnosis of civil society in Poland seems to be worse than in the other countries in Europe. This proves that situation before parliamentary election 2011 in Poland was specific. The main research materials were: newspaper articles, interviews in magazines, TV advertisements, sociological surveys, websites. It has used problems from range of different sciences: sociology, media and political marketing.
Contributors
References
 • Bojarowicz T., W cieniu katastrofy i powodzi... [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, „Studia politologiczne”, vol. 19, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Borowiec P. (2008), Uwarunkowania, przebieg i wyniki wyborów parlamentarnych w 2007 roku, [w:] K. Pokorna-Ignatowicz (red.), Wybory parlamentarne 2007. Media w kampanii wyborczej, Kraków: Krakowska Szkoła wyższa im. A. Frycza-Modrzewskiego.
 • Czapiński J. (2011), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków – Raport, Contemporary Economics, 5 (3).
 • Dolińska D. (2009), Społeczny wizerunek partii politycznych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Grochal R. (2011), Rozdwojenie Donalda Tuska, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2011.
 • Hołub J. (2011), Krucjaty ojca dyrektora, „Gazeta Wyborcza”, 6.07.2011.
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10072541,Tusk_uspokaja__Polska_gospodarka_ma_mocne_fundamenty.html (10.04.2012).
 • http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,9689091,Wielkie_przebudzenie_w_zwiazkach_zawodowych__Przed.html (12.04.2012).
 • Janicki M., Władyka W. (2011), Palikotyzm, „Polityka” nr 41/ 2011.
 • Janicki M., Władyka W. (2011), Porachunki z wyborcami, „Polityka” nr 44 /2011.
 • Jeziński M. (2006), Wybory parlamentarne: pomiędzy uniwersalizmem a partykularyzmem, [w:] M. Jeziński (red.), Wybory parlamentarne 2005. Analiza marketingowa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kaczyński odwołuje Grabarczyka: Czas na odważne decyzje, „Gazeta Wyborcza”, 17.08.2011.
 • Kampania tańsza niż poprzednia, „Gazeta Wyborcza”, 18.08.2011.
 • Kolarska-Babińska L. (2007), Aktywność obywatelska i protesty społeczne, [w:] L. Kolarska-Babińska, J. Kucharczyk, J. Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce 2005-2007, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Korespondencyjnie chce zagłosować 819 osób, „Gazeta Wyborcza”, 28.09.2011.
 • Kraśko P., Durczok K., Wiśniewska K. ks. Nęcek R. Mrożek A., ks. Król B. (2011), Bitwa o Kościół, Kraków: Wydawnictwo Salwator.
 • Krzyżaniak -Gumowska A. (2011), Jak Kościół sobie Palikota wyhodował, „Wprost” 23.10.2011.
 • Kto startuje w wyborach, „Gazeta Wyborcza”, 8.08.2011.
 • Kuraś B. (2011), PiS w terenie gra Smoleńskiem, „Gazeta Wyborcza”, 8.07.2011.
 • Leszczuk-Fiedziukiewicz A. (2011), Strategie ocieplania i kontrolowania wizerunku polityka na przykładzie prezydenckiej kampanii wyborczej 2010 r. [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny, Wybory prezydenckie 2010. W cieniu zdarzeń nadzwyczajnych, „Studia politologiczne”, vol. 19, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Łaciak B. (2010), Karnawał wygrywa z postem, „Gazeta Wyborcza”, 6-7.02.2010.
 • Nastroje społeczne we wrześniu, komunikat CBOS, 2011.
 • Nowakowska A., Wielowiejska D., Wielkie przebudzenie w związkach zawodowych,
 • Oceny instytucji publicznych, komunikat CBOS, 2011.
 • Pawlicka A. (2011), Pobudka, „Wprost”, 30.10.2011.
 • Peszyński W. (2011), Kandydat czy partia? W poszukiwaniu determinant zachowań wyborczych elektoratu, Preferencje polityczne, 2/2011.
 • Pogorszenie nastrojów społecznych, komunikat CBOS, marzec 2011.
 • Protest związkowców Solidarności przed sejmem, http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Protest-zwiazkowcow-Solidarnosci-przedsejmem,wid,14374658,wiadomosc.html?ticaid=1e459 (12.04.2012).
 • Protesty Solidarności w 16 miastach, http://tvp.info/informacje/polska/protesty-solidarnosci-w-16-miastach/4560971 (12.04.2012)..
 • Spadek notowań rządu, komunikat CBOS, 2011.
 • Steinhagen D. (2011), Zjazd patriotów, „Gazeta Wyborcza”, 11.07.2011.
 • Szacki W. (2011) Tusk sympatyczny, Kaczyński wyrazisty, „Gazeta Wyborcza”, 29.09.2011.
 • Śpiewak P. (2005), Ucieczka od wolności, „Wprost” 25.12.2005.
 • Trwa protest Solidarności, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/574523,Trwaprotest-Solidarnosci-Tak-wyglada-demokracja (12.04.2012).
 • Trybunał ustalił co wolno w kampanii, „Gazeta Wyborcza”, 20.07.2011.
 • Tusk uspokaja – polska gospodarka ma mocne fundamenty, http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10072541,Tusk_uspokaja__Polska_gospodarka_ma_mocne_fundamenty.html (13.03.2012).
 • Wantuch D (2011)., Wybory dla niepełnosprawnych, „Gazeta Wyborcza”, 14.09.2011.
 • Wantuch D. (2011), Niepełnosprawni niewidzialni dla polityków, „Gazeta Wybocza”, 13.09.2011.
 • Wiśniewska K. (2011), Telewizje nie lubią Napieralskiego, „Gazeta Wyborcza”, 6.10.2011.
 • Wyborcze numerki. Czyli garść statystyk, „Gazeta Wyborcza”, 7.10.2011.
 • Zaufanie do polityków w październiku 2011, komunikat CBOS, 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a46409ee-6422-48ea-8b4a-9d4974ab57c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.