PL EN


2018 | 7 | 177-186
Article title

Piotr Skarga – “Swordsmen of the Counter-Reformation” towards other confessions

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Piotr Skarga was a Jesuit theologian, preacher, hagiographer, Catholic polemicist, one of the greatest prose writers of the Polish Renaissance, the author of, among others, famous the Kazania sejmowe. Thanks to the historical and literary legend created during the partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth and surviving to modern times, he became a symbol of a great priest – a patriot. There is a black legend of Piotr Skarga, in which he appears as a huge nietolerant and almost eager for blood of dissidents. There is no lack of objective studies on the other hand, along with a critical analysis of the works of Piotr Skarga.
Contributors
References
 • BERGA A. (1916), Un prédicateur de la Cour de Pologne sous Sigismond III, Pierre Skarga, Paris.
 • CHODYNICKI K. (1934), Kościół Prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632, Warszawa.
 • CHRZANOWSKI I. (1971), Kult Skargi w Polsce. Szkice do rozprawy, in: Optymizm i pesymizm Polski. Studia z dziejów kultury, I. CHRZANOWSKI (ed.), Warszawa, 517-533.
 • DMITRIEW M. (1995), Koncepciji uniji w cerkownych i derżawnych kołach Reczi Pospolitoji kinca XVI st., in: 400-littja Berestejśkoji uniji. Istorycznyj kontekst, układennia Berestejśkoji uniji i persze pounijne pokolinnia, Materiały Perszych "Berestejśkych czytań", Lviv-Iwano-Frankiwśk-Kyjiw, 1-6 Żowtnia 1994,
 • B. GUDZIAK, O. TURIJ (eds.), Lviv, 39-100.
 • GRABOWSKI T. (1912), Piotr Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce XVI, 1536-1612, Kraków.
 • GRZEBIEŃ L., SJ (1983), Piotr Skarga, in: Słownik polskich teologów katolickich, H.E.WYCZAWSKI OFM (ed.), Warszawa, 84-92.
 • GUSTAW O.R. (ed.), Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficzny, t. II, Poznań 1971.
 • KOROLKO M. (1974), Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573-1658, Warszawa.
 • KOŚCIELNY P. (1989), Różnowiercy w kazaniach Piotra Skargi, “Szczecińskie Studia Historyczne” 41. 2, 21-40.
 • KRAWCZYK J. (1990), Matejko i Historia, Warszawa.
 • ŁUŻNY R. (1993), Księdza Piotra Skargi SJ widzenie Kościoła Wschodniego, in: Jezuici a kultura polska,
 • L. GRZEBIEŃ, S. OBIREK (eds.), Kraków. Słownik Polszczyzny XVI wieku, t. X, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.
 • OBIREK S. SJ, (1994a), Wizja Kościoła i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ, Kraków.
 • OBIREK S. SJ, (1994b), Teologiczne podstawy pojęcia jedności w dziele ks. Piotra Skargi "O jedności Kościoła Bożego", in: Unia brzeska geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich,
 • R. ŁUŻNY, F. ZIEJKA, A. KĘPIŃSKI (eds.), Kraków, 183-199.
 • OTWINOWSKA B. (1974), Język - Naród - Kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław
 • OTWINOWSKI K., TJ, (ed.), Dzieła X. Piotra Skargi T.J., Spis bibliograficzny, Kraków 1916.
 • STARNAWSKI J. (1969), Piotr Skarga w legendzie wieków, “Pamiętnik Literacki” 60.3, 3-46.
 • TAZBIR J. (1983), Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji, Warszawa.
 • TAZBIR J. (1984), Piotr Skarga, in: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, Z. STEFANOWSKA,
 • TAZBIR J. (1997-1998), Skarga Piotr (1536-1612), “Polski Słownik Biograficzny” 38, 35-43.
 • TAZBIR J. (2002), Kazanie Skargi Jana Matejki, in: Tazbir J., Prace wybrane, Szkice o literaturze i sztuce, S. GRZYBOWSKI (ed.), Kraków, t. V, 35-56.
 • TRETIAK J. (1912), Piotr Skarga w dziejach i literaturze unii brzeskiej, Kraków.
 • WACZYŃSKI B. (1963), Myśl unijna Skargi, “Zeszyty Naukowe KUL” 6.2, 25-40.
 • WINDAKIEWICZ S. (1925), Piotr Skarga, Kraków.
 • WISNER H. (1982), Rozróżnieni w wierze. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII wieku, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4739cf5-b718-400f-8817-54dcd750ebd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.