PL EN


Journal
2019 | 2(37) | 55-75
Article title

Rola zakonników w dziele misyjnym Kościoła

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the religious and monks in the missionary work of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Misyjne zaangażowanie zakonników reprezentujących rozmaite zakony oraz zgromadzenia misyjne stanowi w dużej mierze o dynamizmie misyjnym Kościoła. Od dawien dawna bowiem, zakony są postrzegane jako awangarda w dziele misyjnym. W tym kontekście jawią się zasadne pytania: jaka jest ich rola i czym się konkretnie zajmują? Nie mniej frapującym zagadnieniem jest to, czy konsekracja zakonna, czyli życie ślubami, przekłada się czy też ułatwia albo utrudnia misyjne zaangażowanie? Czy monastyczny tryb życia ma rację bytu na obszarach misyjnych? Poniższy tekst stara się odpowiedzieć na powyższe kwestie. Zarazem pragnie zachęcić czytelnika do dalszej pogłębionej refleksji nad rolą zakonników we współczesnym dziele misyjnym Kościoła. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowe paradygmaty misyjne, wskazane przez ostatnich papieży, stanowią wielkie wyzwanie również dla zakonników, zaangażowanych w dzieło misyjne.
EN
The missionary commitment of religious men and women representing different religious orders and mission societies are seen as the source of the missionary dynamism of the Church. In fact, the religious orders have been seen as the vanguard (avant-garde) of the missionary work. These realities cause arising of some well-founded questions like; What is the role of the missionary orders and mission societies in evangelization and what exactly these religious bodies do? No less puzzling issue is whether consecrated life, or life in the religious vows, helps or hinders missionary activities? Does the monastic life make any sense in the missionary territories? The following text looks for answers for the above questions. At the same time, the author wishes to encourage the readers to go into reflection on the role of the religious and monks in the Church’s contemporary mission work as there are no doubt that the new missionary paradigms, indicated by the recent popes, are a great challenge for the religious and monks who are involved in the missionary work.
Journal
Year
Issue
Pages
55-75
Physical description
Dates
published
2019-12-15
References
 • Aparecida. V Ogólna Konferencja Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Dokument końcowy, Gubin 2014.
 • Benedykt XV, List apostolski Maximum illud, Rzym 1919.
 • Bria I., Monastycyzm a misje, w: I. Bria (red.), Misjologia. Kontekst ekumeniczny. Mały słownik, Warszawa 2007, s. 221-224.
 • Franciszek, Adhortacja Evangelii gaudium, Rzym 2013.
 • Esquerda Bifet J., Teología de la evangelización. Curso de Misionlogía, Madrid 1995.
 • Górski J., Odpowiedzi na 101 pytań o misje, Kraków 2005.
 • Grasso D., Współpraca misyjna (DM, 35-41), w: W. Kowalak (red.), Misje po Soborze Watykańskim II, Płock 1981, s. 220-230.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, Jaunde 1995.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America, Rzym 1999.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Asia, Rzym 1999.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Oceania, Rzym 2001.
 • Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris missio, Rzym 1990.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Konstytucje i Dyrektorium Zgromadzenia Słowa Bożego, Pieniężno 1985.
 • Konstytucje i Reguły Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Rzym 2000.
 • Miotk A., Aż na krańce świata. Popularna historia misji, Warszawa 2005.
 • Müller K., Misjonarze (DM, 23-27), w: W. Kowalak (red.), Misje po Soborze Watykańskim II, Płock 1981, s. 186-204.
 • Ohm T., Machet zu jüngeren alle Völker, Freiburg 1962.
 • Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Rzym 1975.
 • Pius XI, Encyklika Rerum Ecclesiae, Rzym 1926.
 • Pius XII, Encyklika Evangelii praecones, Rzym 1951.
 • Rafałko S., Misyjny świat Księdza Bosko, Warszawa 2006.
 • Różański J., Misje a promocja ludzka, Warszawa 2001.
 • Rzepkowski H., Missionsgesellschaften, w: K. Müller, T. Sundermeier (red.), Lexikon Missions-theologischer Grundbegriffe, Berlin 1987, s. 289-292.
 • Sievernich M., Die christliche Mission. Geschichte und Gegenwart, Darmstadt 2009.
 • II Sobór Watykański, Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus, Rzym 1965.
 • II Sobór Watykański, Dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis, Rzym 1965.
 • Statystyka misjonarzy z podziałem na kontynenty na dzień 2019-10-01, http://www.misje.pl/statystyka-misyjna-318/statystyka-kontynenty-12875 (odczyt z dn. 16.11.2019 r.).
 • Szyszka T., Listy różne ku chwalebnej ciekawości i chrześcijańskiemu zbudowaniu służące, jezuickich misjonarzy z Ameryki Hiszpańskiej, Poznań 2015.
 • Szyszka T., Redukcje jezuickie Maynas w Górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku. Ujęcie historyczno-misjologiczne, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a476c969-28f9-47b1-ab76-37a201daad6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.