PL EN


2013 | 76/2 | 56-68
Article title

Recenzje polskich książek z zakresu medycyny w latach 1918–1939

Authors
Title variants
EN
Reviews of Polish Medical Books in the Years 1918–1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł traktuje o recenzjach polskich książek z zakresu medycyny w okresie międzywojennym. W latach 1918–1939 na polskim rynku wydawniczym pojawiało się wiele rozpraw medycznych, które pogłębiały dotychczasową wiedzę o chorobach układu oddechowego, krwionośnego, chorobach skóry, wenerycznych, schorzeniach oczu. Te rozprawy były oceniane na łamach specjalistycznych czasopism medycznych, jak np. „Gruźlica”, „Klinika Oczna”, „Medycyna”, „Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny”, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”. Recenzje pisali znani lekarze okresu międzywojnia, szczegółowo analizując treść rozpraw, materiał ilustracyjny, wykorzystanie przez autorów najnowszej literatury medycznej, zarówno polskiej, jak i zagranicznej.
EN
The article analyzes the reviews of Polish medical books in the interwar period. In the years 1918–1939 numerous medical treatises were published on the Polish market; they extended knowledge on the illnesses of the respiratory system, circulatory system, skin problems, venereal diseases and eye problems. The treatises were reviewed in specialist medical journals, such as: „Gruźlica” [Tuberculosis], „Klinika Oczna” [Eye Clinic], „Medycyna” [Medicine], „Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny” [Polish Otolaryngology Review], „Warszawskie Czasopismo Lekarskie” [The Warsaw Doctor’s Journal]. The reviews were written by famous physicians of the interwar period who analysed in detail the contents of the treatises, as well as the included illustrations and the use of most recent medical literature, both of Polish and foreign origin.
Publisher

Year
Volume
Pages
56-68
Physical description
Contributors
author
  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a48fbbdf-f188-44fc-b907-b03ef496455c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.