PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 35-47
Article title

"Harfa Orfeusza" - uwagi na marginesie twórczości Marii Komornickiej

Authors
Content
Title variants
EN
„Orpheus’ Harp” and the off-record remarks about „The Book of Idyllic Poetry” by Maria Komornicka
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Maria Komornicka is the author who evokes the figure of Orpheus. In those of her works which were created towards the end of her life, the motif of journey, of search and that of collapse occur. Komornicka also announces the need for resurgence (the return);still, her biography and her corpus become the evidence of her loneliness and her being rejected. The figure of a singer, Orpheus, symbolizes poetry, dilemmas, the misgivings of the artist performing at the beginning of the XX century. One of the most significant problems is the loss of identity, which in turn leads to emptiness and melancholy. Komornicka’s corpus belongs to the current of existentialism.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Baranowska A., Kraj modernistycznego cierpienia, Warszawa 1981.
 • Bieńczyk M., Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2014.
 • Boniecki E., Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998.
 • Czabanowska-Wróbel A., Powrót Komornickiej, „Dekada Literacka” 1997, nr 2/3, s. 1, 10-11.
 • Dąbrowski K., O dezintegracji pozytywnej. Szkic teorii rozwoju psychicznego człowieka, Warszawa 1964.
 • Filipiak I., Maria Komornicka. Kreacje tożsamości, Warszawa 2004.
 • Janion M., Maria Komornicka. Im memoriam, [w:] tejże, Kobiety i duch inności, Warszawa 1996, s. 178-201.
 • Komornicka M., Biesy, „Chimera” 1902, nr 5 i dalsze.
 • Komornicka M., Chory pegaz, [w:] tejże, Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie, oprac. B. Stelingowska, tłum. J. Majewska, Warszawa 2011, 73-83.
 • Komornicka M., Do kwestii: „Co myśli i czego chce nowe pokolenie?” Sprostowanie i wyzwanie, „Głos” 1900, nr 25, s. 396-397, przedruk [w:] M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, oprac. K. Turkowska, Łódź 2013, s. 119-125.
 • Komornicka M., Przejściowi, [w:] tejże, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 45-55.
 • Komornicka M., Rekompensata, [w:] tejże, Xięga. Rzeczy francuskie, oprac. B. Sterling, przekł. J. Majewska, Warszawa 2011, s. 55-57.
 • Kralkowska-Gatkowska K., Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej, Katowice 2002.
 • Krasuska K., Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker-Schuler, Mina Loy, Warszawa 2012.
 • Podraza-Kwiatkowska M., „Dałeś mi dziwną duszę i ciało...”, [w:] M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996, s. 5-37.
 • Podraza-Kwiatkowska M., Pustka – otchłań – pełnia, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej,Warszawa 1998, s. 45-57.
 • Śniedziewski P., Melancholijne spojrzenie, Kraków 2011.
 • Turkowska K., Historia pewnej książki, [do:] M. Komornicka, Baśnie. Psalmodie, oprac. K. Turkowska, Łódź 2013, s. 9-39.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a491381d-7f28-46f6-8597-bda2ddf297f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.