PL EN


Journal
2014 | 10 | 3 | 285-293
Article title

THE LEAN APPROACH FOR IMPROVEMENT OF THE SUSTAINABILITY OF A REMANUFACTURING PROCESS

Selected contents from this journal
Title variants
PL
LEAN JAKO SPOSÓB NA POPRAWĘ PROCESU REMANU-FACTURINGU
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: The lean production is a well-established managerial concept, which helps companies to provide the customer value and to reduce cost. Recently it gains a lot of attention among the remanufacturers. In this paper the assumption is made that remanufacturing process is more sustainable, if there will be efficient utilization of the resources. The resource utilization is efficient when there is no waste of resources. The implementation of lean principles and tools into a remanufacturing process can benefit to improved sustainability but also it suffers some constrains, which are identified in this paper. Methods: The research methodology consists of a literature review, where research papers from the Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases were used. The search criterion was the phrase "lean remanufacturing". On the basis of literature review the lean remanufacturing problems are identified. The framework for lean remanufacturing analysis was established. Author presents also case studies on assessment of the leanness of remanufacturing process and discusses the potential for waste elimination in order to improve sustainability of remanufacturing process. Results: Problem identification and analysis framework of lean remanufacturing process is discussed. The case studies results are analysed in the context of the finding of the literature review. The advantages and constrains of lean remanufacturing are discussed. Conclusions: A remanufacturing process is more complex than the respective production process. The implementation of lean production principles and tools into remanufacturing process is at a very early stage comparing to the traditional manufacturing. There are evidences from the industrial studies and the academic research on lean remanufacturing benefits. There is a need to distinguish between lean remanufacturing on an operational and a strategic level. From the perspective of sustainability of remanufacturing process an operational framework seems to be more suitable.
PL
Wstęp: Lean production jest powszechnie wykorzystywaną koncepcją zarządzania, która pomaga przedsiębiorstwom dostarczać wartość dla klientów i redukować koszty. Obecnie budzi ona coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw zajmujących się remanufacturingiem (fabryczną regeneracją). W tym artykule przyjęto założenie, że proces remanufacturingu będzie miał wyższy poziom zrównoważonego wykorzystania zasobów jeżeli nie będzie w nim marnotrawstwa. Wdrożenie zasad i narzędzi lean production w procesie remanufacturingu może przynieść znaczne korzyści, równocześnie napotyka jednak wiele przeszkód, które zostały zidentyfikowane w tym artykule. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe, w tym celu przeszukano bazy Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases dla kryterium "lean remanufacturing". Na podstawie analizy literaturowej dokonano identyfikacji problemów lean remanufacturing. Stworzone zostały ramy teoretyczne dla oceny procesu remanufacuringu z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów. Następnie dokonano analizy studiów przypadku, w celu identyfikacji poziomu szczupłości dla wybranych przykładów procesu remanufacturingu. Kolejnym krokiem badań była identyfikacja marnotrawstwa w celu wskazania obszarów kluczowych dla podniesienia poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesie remanufacturingu. Wyniki: W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat problemu oraz zdobyte doświadczenia praktyczne. Autorka omawia problemy lean remanufacturing. Analiza studiów przypadku została zrealizowana pod kątem oceny poziomu szczupłości procesu oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień. Wyniki omówiono w kontekście wcześniejszych wniosków ze studiów literaturowych. Wnioski: Proces remanufacturingu jest znacznie bardziej skomplikowany niż proces produkcji pierwotnej dla analogicznego produktu, Wdrożenia zasad i narzędzi lean production do procesu remanufacturingu jest na niższym poziomie niż w przypadku tradycyjnego wytwarzania. Jednak istnieją przykłady pochodzące z praktyki jak również studia teoretyczne dostarczające dowodów, że mimo licznych problemów i ograniczeń wdrażanie narzędzi lean może przynieść pozytywne efekty Równocześnie istotne jest rozróżnienie lean remanufacturing na poziomie strategicznym i operacyjnym. Z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów bardziej odpowiednie wydaje się zastosowanie narzędzi i metod lean production na poziomie operacyjnym.
Journal
Year
Volume
10
Issue
3
Pages
285-293
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a49269e4-cae9-420a-b214-648e3864da82
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.