PL EN


2012 | 3 | 1 | 170-190
Article title

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Content
Title variants
EN
The Internal Compliance System as a part of the Integrated Management System
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wdrażanie kolejnych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach wskazuje na jego zwiększające się ich potrzeby, ale także na możliwości, jakimi dysponują. W zaprezentowanej Agencji celnej udało się pomyślnie i skutecznie wdrożyć zintegrowany system zarządzania, na który składają się systemy wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz Wewnętrzny Systemu Kontroli wg PN 19001. Wymagało to zaangażowania i wysiłku ze strony wszystkich pracowników, dzięki temu firma uzyskała większą skuteczność realizowanych procesów. Takie podejście zapewnia bezpieczeństwo oraz gwarantu je spełnienie wymagań klientów, kontrahentów i społeczeństwa, czyli wszystkich zainteresowanych stron. W referacie zostały również wskazane korzyści z posiadania przez firmę zintegrowanego systemu zarządzania. Wprowadzone postępowanie w istotny sposób pomaga w zintegrowanych działaniach organizacji oraz procesu zarządzania i poprawy działalności.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
170-190
Physical description
Contributors
References
  • Gajdzik B. (2008), Zintegrowane zarządzanie, „Problemy Jakości”, nr 7.
  • Kwintowski A. (2008), Zarządzanie reklamacjami w firmie usługowej, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw, Skrzypek E. (red), UMCS, Lublin.
  • Łunarski J. (2008), Zarządzanie Jakością. Standardy i zasady, Warszawa.
  • Norma PN-N-19001:2006 Wewnętrzny System Kontroli. Wymagania.
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego po koju i bezpie-czeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. Nr 119, poz. 1250.
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzyna-rodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw Dz.U. Nr 154, poz. 1789
  • http://www.exporter.pl
  • http://www.mg.gov.pl
  • http://www.qpc.pl
  • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wraz z załącznikami (Materiały wewnętrzne firmy AGENCJA)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a49dfcfa-bf34-4dc0-9022-209b4a7a5145
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.