PL EN


2012 | 4(33) | 81-90
Article title

Potrzeby gospodarstw domowych związane z wychowaniem dziecka niepełnosprawnego

Authors
Title variants
EN
Household Needs Associated with Raising a Child with Disabilities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Gospodarstwo domowe jest podmiotem gospodarczym, w którym zaspokajane są zarówno potrzeby indywidualne, jak również potrzeby zbiorowe, czyli wspólne dla całego gospodarstwa. W gospodarstwach domowych wychowujących dziecko niepełnosprawne mogą pojawić się dodatkowe potrzeby, które dotyczą zarówno sfer finansowych, rzeczowych jak również emocjonalnych. Celem artykułu jest przedstawienie stopnia zaspokojenia wybranych potrzeb w gospodarstwach domowych wychowujących dziecko niepełnosprawne. Niski stopień zaspokojenia potrzeb wskaże obszary, które wymagają wsparcia ze strony państwa, samorządu lub instytucji społecznej. Do analizowanych potrzeb zaliczają się: uzyskanie pomocy finansowej, uzyskanie pomocy rzeczowej, dostępność do specjalistów, oferta zajęć integrujących dzieci z osobami sprawnymi, wiedza, dojazd na zajęcia (rehabilitację, spotkania, warsztaty), wsparcie dla rodziców/opiekunów np. pomoc psychologiczna, czas wolny dla siebie.
EN
Household is an economic entity which met both the personal as well as col­lective needs, common to the whole household. In households raising a child with disabilities can appear needs involving with financial and emotional spheres. The article shows us the degree of satisfaction of needs in households raising children with disabilities. A low level of that marks out the areas which require support from the state, local government or social institutions. These areas are: financial and material assistance, access to specialists, integration of disabled children with non-disabled persons, knowledge, getting to activities (rehabilitation, meetings, workshops) and support for parents/carers such as psychological support, time free for everyone.
Contributors
  • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4a9965b-8b33-4876-8349-5d4f44ee9e32
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.