PL EN


2018 | 72 | 3(322) | 147-153
Article title

Jak reformuje się młotem?

Title variants
EN
How Does One Reform with a Hammer?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Esej traktuje o emblematycznym narzędziu Reformacji, czyli o młotku, którym Marcin Luter miał przybić plakat z 95 tezami antyodpustowymi do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze późną jesienią 1517 roku. A raczej o braku tego narzędzia, którego użycia nie potwierdził żaden z badających dzieje Reformacji historyków. Z tej nieobecności wyrasta właściwe pytanie tych rozważań: o to, jakie znaczenie ma dla współczesnego literaturoznawcy nowa hermeneutyka Biblii opracowana przez Lutra.
EN
This essay is about the emblematic tool of the Reformation, i.e. the hammer, which Martin Luther supposedly used in late autumn 1517 for nailing his 95 anti-indulgence theses onto the door of the Castle church in Wittenberg. Or rather about the absence of such a tool whose use is unconfirmed by every researcher dealing with the history of the Reformation. This absence gives rise to the actual question posed by such reflections: what is the significance of the new hermeneutics of the Bible, devised by Luther, for the present-day expert on literature?
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
147-153
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4adee18-bc39-425b-9b2e-0137991cab10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.