PL EN


2017 | 102 | 199-214
Article title

Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania kryzysu w Grecji

Authors
Content
Title variants
EN
The Crisis in Greece – Causes and Exiting Mechanisms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie problematyki związanej z kryzysem w Grecji. Artykuł koncentruje się wokół trzech głównych zagadnień: przyczyn kryzysu, który rozpoczął się w 2009 r., pomocy udzielonej Grecji przez tzw. trójkę (Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy) w celu wyjścia z kryzysu oraz analizie scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji w tym kraju. Do przyczyn tego kryzysu zaliczono zarówno słabe strony greckiej gospodarki, jak również uwarunkowania wynikające z przynależności tego kraju do strefy euro. Dotychczasowa pomoc finansowa i wdrożone programy oszczędnościowe w Grecji okazały się nieskuteczne. Wśród możliwych scenariuszy dalszego rozwoju wydarzeń znalazły się: wyjście Grecji ze strefy euro, restrukturyzacja długu tego kraju oraz wprowadzenie systemu „alternatywnego pieniądza”.
EN
The aim of the article is to present in a synthetic way the issues related to the crisis in Greece. The article focuses on three major issues: the causes of the crisis which began in Greece in 2009, the financial aid granted to the country by the Troika (European Commission, European Central Bank and International Monetary Fund) with the intention to help Greece to emerge from the crisis, and the scenarios of future development of the economy. Among the main causes of the crisis are both: the weaknesses of the Greek economy and the conditions of participation in the euro zone. The financial help for Greece and the austerity programs proved to be ineffective. Among the possible scenarios for Greece are: exit from the euro zone, the country’s debt restructuring, and the introduction of the ‘alternative money system’.
Year
Volume
102
Pages
199-214
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Katedra Globalizacji i Integracji Europejskiej, piotr.lasak@uj.edu.pl
References
 • Opracowania:
 • Abboushi Suhail, Analysis and Outlook of the Greek Financial Crisis, Journal of Global Business Management 2011/7.
 • Adinolfi Joseph, This unorthodox plan May keep Greece in the eurozone, Market Watch, 8 April 2015.
 • Ardagna Silvia, Caselli Francesco, The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale of Two Bailouts, Centre for Economic Performance, London 2012.
 • Baran Bernadeta, Geneza i skutki kryzysu finansów publicznych w Grecji, Gospodarka Narodowa 2011/5–6.
 • Chambers Clem, What Will Happen To Greece If There Is A Grexit, Forbes, 2 February 2015.
 • Fratianni Michele, Marchionne Francesco, Rescuing Banks from the Effects of the Financial Crisis, Social Science Research Network, September 2009.
 • Froehlich Bob, Forget Ireland and The Other PIIGS, Forbes, 23 November 2010.
 • Górniewicz Grzegorz, Dług publiczny. Historia, teraźniejszość, przyczyny i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Mirosław Wrocławski, Bydgoszcz 2012.
 • Giugliano Ferdinando, Spectre of Grexit back as Cash runs out, Financial Times, 7 April 2015.
 • Grauwe Paul, Stagnacja w strefie euro na wieki wieków, Obserwator Finansowy, 18.02.2015.
 • Greece falling short of final debt deal, Financial Times, 6 April 2015.
 • Gruszecki Tomasz, Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Hausmann Ricardo, Austerity Is Not Greece’s Problem, Project Syndicate, 3th March 2015.
 • Holzer Ryszard, Grecja nie może już dłużej udawać Greka, Obserwator Finansowy, 2 marzec 2010.
 • Is Grexit good for the euro?, The Economist, 16th June 2012.
 • Kasprowicz Tomasz, Porozbijane termometry, Polityka, 13 grudnia 2011.
 • Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Euro przez Rzeczpospolitą Polskę, Warszawa 2010.
 • Moody’s cuts Greek rating to junk, Reuters, 14th June 2010.
 • Morawski Ignacy, Chaos wokół funduszu ratunkowego strefy euro, Obserwator Finansowy, 25 styczeń 2012.
 • Münchau Wolfgang, Athens must stand firm against the eurozone’s failed policies, Financial Times, 15 February 2015.
 • Panetta Fabio, Faeh Thomas, Grande Giuseppe, Ho Corrinne, King Michael, Levy Aviram, Signoretti Federico M., Taboga Marco, Zaghini Andrea, An assessment of financial sector rescue programmes, BIS Papers No 48, Bank for International Settlements, Basel 2009, s. 7–8.
 • Pisani-Ferry Jean, The Costs of Grexit, Project Syndicate, 28th February 2015.
 • Reinhart Carmen M., Rogoff Kenneth S., This Time is Different, Princeton University Press, Princeton 2009.
 • Rogers Simon, Greece debt crisis: how expose is your bank, The Guardian, 17 June 2011.
 • Spiegel Peter, Barker Alex, Eurozone Agres secondo Greek bail-out, Financial Times, 21st February 2012.
 • Sporek Tadeusz, Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji, Studia Europejskie, Centrum Europejskie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
 • Standard & Poor’s downgrade Greek credit rating to junk status, The Guardian, 27th April 2010.
 • Whelan Karl, Irland’s Economic Crisis: The Good, the Bad and the Ugly, UCD Centre for Economic Research Working Paper Series WP13/06, Dublin 2013.
 • Zoning out, The Economist, 17th January 2015.
 • Strona internetowa:
 • www.tradingeconomics.com; stan na 17.03.2015 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4b086b5-6b51-47b1-aa0d-426aeb9cb9e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.