PL EN


2016 | 13 | 111-120
Article title

THE NEED FOR AUTHORITY AND ITS SIGNIFICANCE IN EDUCATION AND AT A WORKPLACE

Content
Title variants
PL
ZNACZENIE I POTRZEBA AUTORYTETU W EDUKACJI I W MIEJSCU PRACY
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article addresses the issue of authority and explains its significance for a contemporary school, university and workplace. It briefly presents the theoretical aspects of authority together with their determinants. The problem of authority crisis has been addressed, as well as the role played by authority in the past and nowadays has been presented, in the context of the education and workplace of the people surveyed. The survey was conducted on professionally active students and was aimed at presenting the modern perception and position of authority in young employees’ hierarchy of values, drawing attention to the connection between authority and power, and also showing the basis for building the authority of a teacher and an employer in the view of the people surveyed.
PL
W niniejszym artykule poruszono problematykę autorytetu oraz wyjaśniano jego znaczenie we współczesnej szkole, na uczelni i w miejscu pracy. Pokrótce zostały przedstawione teoretyczne aspekty autorytetu wraz z ich determinantami. Poruszony został problem kryzysu autorytetu, a także ukazana została rola, jaką odgrywał on kiedyś i jaką odgrywa obecnie w kontekście edukacji i miejsca pracy osób badanych. Badania ankietowe przeprowadzone wśród aktywnych zawodowo studentów miały na celu ukazanie współczesnego rozumienia i umiejscowienia autorytetu w systemie wartości młodych pracowników, wskazanie związku autorytetu z władzą, a także ukazanie podstaw budowania autorytetu nauczyciela i pracodawcy w opinii badanych osób.
Year
Issue
13
Pages
111-120
Physical description
Contributors
References
  • Jasiński, M. (2012). Psychologiczne aspekty konstruowania autorytetu. W: A. Olubiński (red.). Autorytet, czy potrzebny w procesie edukacji. Toruń.
  • Jazukiewicz, I. (1999). Autorytet nauczyciela. Kraków.
  • Kaczyńska, I. (2012). Autorytet nauczyciela akademickiego – kryzys czy nowa jakość?. W: A. Olubiński (red.). Autorytet, czy potrzebny w procesie edukacji. Toruń.
  • Kołodziej, J. (2015). Potrzeba autorytetu w szkole XXI wieku. W: J. Zimny (red.). Autorytet. Wartość czy fikcja. Stalowa Wola.
  • Kosmala, I. (1999). Autorytet nauczycieli w teorii i badaniach socjologicznych. Częstochowa.
  • Olender, B. (2012). Autorytet nauczyciela akademickiego w opinii studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. W: A. Olubiński (red.). Autorytet, czy potrzebny w procesie edukacji. Toruń.
  • Śnieżyński, M. (2000). O autorytecie nauczyciela akademickiego. Konspekt, 3.
  • Ulrich, D. (2001). Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4b161e4-3cab-4346-80e0-74dca4bb4222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.