PL EN


2013 | 2(2) | 11-12
Article title

„Poezja Religijna i Sakralna”, nr 2

Content
Title variants
EN
Religious and Sacred Poetry, No. 2
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce drugi numer naszego czasopisma „Religious and Sacred Poetry”. W obecnym tomie jako wprowadzenie prezentujemy niżej tekst w siedmiu językach (angielskim, rosyjskim, polskim, czeskim, słowackim, ukraińskim i białoruskim) pochodzący z naszej strony internetowej (www.religious-and-sacred-poetry.info), przygotowanej przez międzynarodową redakcję. Tekst ten przedstawia program kwartalnika, jego zakres tematyczny, cele i zadania. W części pierwszej Rozprawy i artykuły czytelnik znajdzie sześć oryginalnych tekstów. Beata Maria Gaj z Opola wprowadza w zagadnienie kultury greckiej, prezentując motyw kobiety w poezji pisanej po grecku na Śląsku w XVII w. (Greek Culture and Language in the History of the Central and Eastern Europe (Germany, Poland, Silesia). Woman in the Greek Poetry Written by the Silesian in the 17th Century). Irena Avsenik Nabergoj z Ljubljany przybliża problematykę wątków miłości i religii w słoweńskim dziele narodowym romantycznego poety France’a Prešerena (Poetics of Love and Devotion in Prešeren’ Poem The Baptism on the Savica). Olga Bigun z Kijowa skupia się na praraleli pomiędzy Jerozolimą i Kijowem w dziele Tarasa Szewczenki (The Symbolic and Allegorical Parallel „Kiev – Jerusalem”in Taras Shevchenko Writing). Charles S. Kraszewski z Dallas w Pensylwanii koncentruje się na wybranej problematyce poezji polskiej grupy emigracyjnej „Kontynenty” (British Natures, Polish Poets: the Continents Group as an Example of Ethnic British Literature). Marek Mariusz Tytko z Krakowa przedstawia analizę ważnego dla sztuki dokumentu papieskiego, ukazując problem artysty u Jana Pawła II (Artysta w koncepcji Jana Pawła II w Liście do artystów). Ewa Kopeć ze Stalowej Woli analizuje kwestię scholi w ramach wychowania religijnego (Wychowanie chrześcijańskie dzieci i młodzieży poprzez edukacyjny wymiar scholi). Natomiast w części drugiej naszego czasopisma, zatytułowanej Recenzje książek, publikujemy kilka wybranych recenzji. Marianna Macásková z Prešova pisze krytycznie o dziele słowackiego poety Rudolfa Jurolka (Putovanie Jakuba z Rána a jeho druhov a ich titanský boj s dvanásťhlavým svetom o Boha, lieskové oriešky a iné obyčajné veci v štrnástich spevoch). Aleksandra Słyszewska oraz Roksana Zgierska omawiają książkę poświęconą katolicyzmowi w literaturze brytyjskiej XIX i XX w., autorstwa Richarda Griffitha (The Pen and the Cross: Catholicism and English Literature, 1850-2000). W części trzeciej, poświęconej obrazowi sakralnemu, Anna Marta Żukowska pisze na temat pasyjnego obrazu Chrystusa św. Brata Alberta, zamieszczonego na okładce obecnego numeru naszego czasopisma (Obraz Ecce Homo (1879-1881) Adama Chmielowskiego). Część czwarta została przeznaczona dla autorów (Informacje dla autorów). Zamieszczono w niej wzór formularza recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim i polskim oraz dodano alfabetyczny wykaz wszystkich autorów tekstów zamieszczonych w obecnym numerze. Czytelników zapraszamy do lektury. Autorów tekstów zachęcamy do współpracy z naszym czasopismem. Prosimy o uprzedni kontakt i nadsyłanie tekstów (na adres: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl). Dla bezpieczeństwa stosujemy zapis [at] zamiast @ w adresach e-mail.
Year
Issue
Pages
11-12
Physical description
Dates
published
2013-04-01-2013-06-30
Contributors
References
  • “Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education”. Edited by Marek Mariusz Tytko. Year 1: 2013. Volume 2 (2). April – May – June 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-9922
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4b2b165-5316-4ee4-bf94-1c125ac322d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.