PL EN


2014 | 11 | 43-51
Article title

Wielkie słowniki rosyjsko-polskie a dydaktyka przekładu

Authors
Title variants
EN
The Great Russian-Polish Dictionaries and the Didactics of Translation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article features the analysis of the basic assumptions of the PWN Great Russian-Polish Dictionary in the context of translation didactics. The following aspects of the above-mentioned lexicographic work were analysed: presentation of polysemy and homonymy, social and equivalent-lacking lexis, common and substandard vocabulary and proper nouns. Moreover, the inconsistent and excessively limited use of the field and stylistic labels as well as illustrative material was emphasised.
Year
Issue
11
Pages
43-51
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Bartwicka, H. (2006), Analiza semowa jako instrument doboru ekwiwalentów w słow-niku dwujęzycznym, (w:) H. Bartwicka (red.), Ze studiów konfrontatywno-przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim. Warszawa. 7–17.
 • Bednarczyk, A. (2005), Wybory translatorskie, modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łask.
 • Berkov, V.P. (2011), Новый большой русско-норвежский словарь. Москва.
 • Chwatow, S./ M. Timoszuk/ E. Szędzielorz/ B. Walczak-Seroczyńska (2008), Wielki słownik polsko-rosyjski, rosyjsko-polski. Warszawa.
 • Dembska, K. (2011), „Słowa wykolejone”, czyli o zjawisku kontaminacji we współczesnym języku rosyjskim. Łask.
 • Malinowski, B. (2013), Tłumaczenie słów nieprzetłumaczalnych (w:) P. de Bończa Bukowski/ M. Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza. Antologia. Kraków. 39–52.
 • Mędelska, J. (1997), Refleksy polszczyzny północnokresowej w Wielkim słowniku polsko-rosyjskim, (w:) A. Bogusławski/ J. Mędelska (red.), Współczesny język polski i rosyjski. Konfrontacja przekładowa. Warszawa. 81–105.
 • Mirowicz, A./ Dulewiczowi/ I. Grek-Pabisowa/ I. Maryniakowa (1999), Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1-2, wyd. VI. Moskwa/ Warszawa.
 • Ożóg, K. (2008), Zmiany we współczesnym języku polskim i ich uwarunkowania, (w:) A. Dąbrowska (red.), Język i kultura. Wrocław.
 • Tezaurus Terminologii Translatorycznej, (1998), J. Lukszyn. (red.), Warszawa.
 • Wawrzyńczyk, J. (2006a), O rozwoju leksykografii rosyjsko-polskiej, (w:) J. Wawrzyńczyk (red.), O języku polskim i rosyjskim. Studia i szkice. Łask. 139–153.
 • Wawrzyńczyk, J. (2006b), Wyrazy i zwroty związane z życiem religijnym w „wielkiej” leksykografii rosyjsko-polskiej, (w:) J. Wawrzyńczyk (red.), O języku polskim i rosyjskim. Studia i szkice. Łask. 265–271.
 • Wawrzyńczyk, J. (red.) (2004), Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim. Warszawa.
 • Wawrzyńczyk, J./ H. Bartwicka/ E. Małek (2007), Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim. Wielki słownik polsko-rosyjski. Autokomentarze i erraty. Warszawa.
 • Żmigrodzki, P. (2009), Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii. Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-4814
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4ba589b-3dc0-4069-ae52-84ec5834477e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.