PL EN


2013 | 24 | 59-75
Article title

Integracja systemów rezerwacyjnych w kontekście gospodarki opartej na wiedzy

Authors
Content
Title variants
EN
Travel Reservation System Integration in the Context of a Knowledge-based Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przybliża pojęcie Globalnego Systemu Dystrybucji (Global Distribution System – GDS) jako systemu zaprojektowanego z myślą o dystrybucji usług lotniczych. Przedstawia obecne rozwiązania integracji usług kolejowych z usługami lotniczymi oraz wskazuje obszary, które będą wyzwaniem dla próbujących dokonać tego typu integracji na większą skalę. Z drugiej strony zaprezentowane jest porównanie usługi podróżnego, który w epoce szybkich i wygodnych kolei staje przed wyborem środka transportu. Jako przykłady integracji zostają przedstawione ostatnio podpisane umowy partnerskie pomiędzy wybranymi europejskimi przewoźnikami kolejowymi a głównymi Globalnymi Systemami Dystrybucji. Współpraca pozwoli na dystrybucję oferty przewoźników kolejowych poprzez wszystkie kanały przodujących systemów GDS. Dzięki tego typu porozumieniom właściciele kolei wielkich prędkości będą mogli dotrzeć do nowych segmentów rynku, jednocześnie rozszerzając dystrybucję swojej oferty poza tradycyjne kanały i zwiększając swoją obecność na tak strategicznych rynkach jak Europa Środkowa, Ameryka Północna i Azja. To innowacyjne rozwiązanie ma ułatwić i uelastycznić wybór i rezerwację biletów kolejowych przez biura podróży, a w efekcie zapewnić klientom korzystającym z szybkiej kolei wygodną rezerwację i obsługę połączenia, w pełni dostosowaną do ich potrzeb.
Contributors
author
  • Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, adelekta@up.krakow.pl
References
  • Buhalis, D. (2003). eTourism: Information Technology for Strategic Tourism Management. Harlow: Prentice Hall.
  • Delekta, A., Delekta, W., Stecko, J. (2009). Globalny System Dystrybucji jako element rozwoju sektora usług turystycznych. Problemy Współczesnego Zarządzania, 3, 63–74.
  • Edvinsson, L., Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Koziarski, S. (2004). Szybkie koleje na świecie. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 33–106.
  • Structure, Performance and Competitiveness of European Tourism and its Enterprises. (2003). Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
  • Więckowski, M. (2005). Wybrane aspekty funkcjonowania szybkich kolei we współczesnej Europie, na przykładzie francuskiego TGV. Prace Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 41–54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4c26442-b70b-4dfc-99c1-f53871c95624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.