PL EN


2014 | 41 | 10(487) Regionalne strategie polityki społecznej | 33-37
Article title

Społeczny proces tworzenia lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych: partycypacja mieszkańców i dystrybucja wiedzy. Przykład z województwa zachodniopomorskiego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Social process of creating local strategies for solving social problems: social participation and knowledge distribution. Example from the zachodniopomorskie voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the problem of the social process of creating and implementing strategies for solving social problems at local (municipal) level. The authors complement the existing critical studies on strategies, presenting most frequently occurring errors resulting from underestimating the social determinants of a local social policy. In the next part of the article the importance of research and analytical support for the social process of strategy development was presented. The authors point to the need to involve in the process of the Regional Centres for Social Welfare (ROPS), whose task should be a redistribution of knowledge achieved through the activities of the Observatory of Social Integration (OIS).
PL
W artykule przedstawiono problem społecznego procesu tworzenia i wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych na poziomie gminnym. Autorzy, odwołując się do badań własnych i literatury przedmiotu, uzupełniają istniejące badania krytyczne nad strategiami, przedstawiając najczęściej pojawiające się błędy w strategii, wynikające z niedoceniania społecznych uwarunkowań tworzenia lokalnej polityki społecznej. Przedstawiono również znaczenie wsparcia badawczo-analitycznego dla społecznego procesu tworzenia strategii. Autorzy wskazują na konieczność zaangażowania w ten proces Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, których zadaniem powinna być redystrybucja wiedzy realizowana poprzez działalność Obserwatorium Integracji Społecznej.
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
author
  • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4c2f77f-f10e-4db2-bacd-1a4f9b40e798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.