PL EN


2014 | 11 | 187-194
Article title

[review] Review of Słownik metafor i konotacji nazw własnych [Dictionary of Proper Names and their Metaphors and Connotations] ] by Mariusz Rutkowski

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Keywords
Contributors
author
References
  • Отин, Евгений Степанович (2004). Словарь коннотативных собственных имен. Донеск: Юго-Восток.
  • Rutkowski, Mariusz (2010a). “Kilka uwag o „Słowniku meta-for i konotacji nazw własnych”. Zewnętrzne aspekty opisu słownikowego”. In: Jaroslav David, Michaela Čornejová, Milan Harvalík (eds.). Mhohotvárnost a specifičnost onoma-stiky. Ostrava – Praha: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 411-417.
  • Rutkowski, Mariusz (2010b). “O kłopotach z konotacjami nazw własnych (na marginesie „Słownika metafor i kono-tacji nazewniczych”)”. Onomastica LIV: 25-33.
  • Rutkowski, Mariusz (2010c). “Teoretyczne i metodologiczne tło Słownika metafor i konotacji nazw własnych”. In: Wojciech Chlebda (ed.). Etnolingwistyka a leksykografia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 183-190.
  • Rutkowski, Mariusz (2011a). “Od wiedzy o denotacie do defi-nicji. Kilka uwag o definiowaniu w „Słowniku metafor i konotacji nazw własnych””. Język Polski XCI: 60-67.
  • Rutkowski, Mariusz (2011b). “O zasadach ustalania wartości konotacyjnej nazw własnych”. Prace Językoznawcze XIII: 207-214.
  • Rutkowski, Mariusz (2012). “Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w “Słowniku metafor i konotacji nazw wła-snych””. Poznańskie Studia Polonistyczne: Seria Językoznawcza 19: 141-148.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1220
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4ce4384-c243-48dc-9111-8ffdabb97e9c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.