PL EN


2014 | 10 | 316-332
Article title

Uwarunkowania intencji przedsiębiorczych studentów uczelni ekonomicznych Polski i Czech

Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych na temat intencji przedsiębiorczychrozpatrywanych w kontekście wybranych cech osobowych studentów uczelni ekonomicznychw dwóch krajach: Polsce i Republice Czeskiej. Autorzy przyjmują tezę, iż intencje przedsiębiorczemłodych ludzi – zgodnie z istniejącym stanem wiedzy – związane są z postrzeganiem przez nichswojego potencjału przedsiębiorczości. Pod tym pojęciem autorzy rozumieją wybrane cechy psychologiczne(ich subiektywną ocenę dokonywaną przez respondentów), uwzględniane w większościmodeli przedsiębiorczości. Uznając, że zachowania przedsiębiorcze uwarunkowane są licznymiczynnikami, przyjęto, że proces przedsiębiorczości indywidualnej zaczyna się od percepcji i pozytywnejoceny własnych możliwości – kompetencji, umiejętności czy cech charakteru.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Business Administration
 • Uniwersytet Techniczny w Ostravie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Business Administration
References
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behawior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 50.
 • Bernat, T., Kordysa, J., Kunasz, M. (2008). Przedsiębiorczość studentów w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Wydawnictwo PRINT GROUP.
 • Bratnicki, M. (2002). Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji. Katowice: Wyd. AE.
 • Bygrave, W.D. (1989). The Entrepreneurship Paradigm: A Philosophical look at Its Research Metodologies. Entrepreneurship Theory and Practice, Fall, vol. 9.
 • Conner, M., Armitage, Ch.J. (1998). Extending the Theory of Planned Behavior: A Review and Avenues for Further. Research Journal of Applied Social Psychology, vol. 28, no 15.
 • Cuervo, A., Ribeiro, D., Roig, S. (ed.) (2007). Entrepreneurship, Concepts, Theory and Perspective. Berlin: Springer, Bancaja.
 • Davidsson, P., Wiklund, J. (2001). Levels of Analysis I Entrepreneurship Research: Current research Practice and Suggestion for the Future. Entrepreneurship: Theory & Practice, vol. 25, no 4.
 • Dyduch, W. (2008). Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wyd. AE.
 • Frączkiewicz-Wronka, A., Grewiński, M., (red.). (2012). Przedsiębiorczość w Polsce – bariery i perspektywy rozwoju. Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk.
 • Gartner, W.B. (1985). A Conceptual Framework for Describing the Phenomen of New Venture Creation. Academy of Management Review, vol. 10, no 4.
 • Jankowska, B., Pietrzykowski, M. (2012). Postawy proprzedsiębiorcze studentów a profil kształcenia – Polska na tle innych krajów. Przegląd Organizacji, 8.
 • Jünger, J. (2007). Management a podnikání. Ostrava: Ostravská univerzita, pozyskano z: http://albert.osu.cz/pvsos/.
 • Kraśnicka, T. (2002). Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wyd. AE.
 • Kraśnicka, T., Ludvik, L. (2003). Poglądy studentów w kwestii przedsiębiorczości w kontekście integracji europejskiej. W: H. Bieniok (red.), Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską. Katowice: Wyd. AE.
 • Krueger, N.F. (2000). The Cognitive Infrastructure of Opportunities Emergence. Entrepreneurship: Theory & Practice, no 1.
 • Kunasz, M. (2008). Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych – wyniki badań. Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Kuratko, D.F., Hodgetts, R.M. (2001). Entrepreneurship. A contemporary approach. Fort Worth: Harcourt College Publishers, Fifth Edition.
 • Kuratko, D.F., Morris, M.H., Covin, J.G. (2011). Corporate Innovation & Entrepreneurship, SOUTH- -WESTERN CENGAGE Learning Australia, United States.
 • Linan, F., Chen, Y.W. (2009). Development and Cross-Cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intention. Entrepreneurship Theory and Practice, May.
 • Moriano, J.A., Gorgievski, M., Laguna, M., Stephan, U., Zarafshani K. (2012). A Cross-Cultural Approach to Understanding Entrepreneurial Intention. Journal of Career Development, vol. 39, no 2, April.
 • Morris, M.H., Lewis, P.S., Sexton D.L. (1999). Reconceptualizing Entrepreneurship: An Input-Output Perspective. Advanced Management Journal, vol. 59.
 • Robbins, S.P. (2004). Zachowania w organizacji. Warszawa: PWE.
 • Stevenson, H.H., Jarillo-Mossi, J.C. (1986). Preserving Entrepreneurship as Companies Grow. Journal of Business Strategy, Summer, no 10.
 • Wickham, P.A. (2006). Strategic Entrepreneurship. London: FT Prentice Hall, Harlow, Fourth Edition.
 • Welpe, I.M., Spörrle, M., Grichnik, D., Michl, T., Audretsch, D.B. (2012). Emotions and Opportunities: The Interplay of Opportunity Evaluation, Fear, Joy, and Anger as Antecedent of Entrepreneurial Exploitation. Entrepreneurship: Theory & Practice, January.
 • Wu, C., McMullen, J.S., Neubert, M.J., Yi, X. (2008). The influence of leader regulatory focus on employee creativity. Journal of Business Venturing, vol. 23.
 • Zbierowski, P., Węcławska, D., Tarnawa A., Zadura-Lichota, P., Bratnicki, M. (2012). Global Entrepreneurship Monitor Polska – 2011. Warszawa: PARP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4d691aa-a13d-4eb5-a82d-5aa4e6171e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.