PL EN


2018 | 2018 | 69-88
Article title

Slovak humanist Ondrej Rochotský (ca. 1583-1623) and his works stored in the Wrocław University Library

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Humanist poet Ondrej Rochotský (Andreas Rochotius) belongs to the relatively large group of Slovak humanist writers who lived and worked outside Slovakia and their relationship to Slovakia is only reflected in their work. His literary work (two theatre plays, professional literature, reflexive poetry and amount of congratulations, condolences and other occasional verses) as well as relationships with others, especially Czech humanistic writers, are very rich. His relationship with the Czech nobleman Karel the Elder from Žerotín (Karel starší so Žerotína) is particularly significant. This is probably the time of Karel’s stay in Wrocław in the years 1628-1633, when the Wrocław’s University Library (WUL; Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) received and have been storing convolute with a few printed works of O. Rochotský, with his handwritten dedication inside. The aim of the paper is to clarify literary activities of O. Rochotský, to analyse his personality at the background of the social, cultural and political context of the first three decades
Contributors
 • Univerzitná knižnica v Bratislave Ústav cudzích jayzkov LFUK v Bratislave
References
 • Biografický slovník Slezka a severní Moravy : nová řada. Sešit 1 [vol. 13], ed. M. Myška, L. Dokoupil, Ostrava 2000.
 • Bůžek V., Literární mecenát nižší šlechty v předbělohorských Čechách, [in:] Husitství, reformace, renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Praha 1994, pp. 830-843.
 • Daňhelka J. [and others], Dějiny české literatury. [Vol.:] I, ed. J. Hrabák, Praha 1959.
 • Flood J.L., Poets laureate in the Holy Roman Empire. A bio-bibliographical handbook. Vol. 3: L- R, Berlin 2006.
 • Frimmová E., Daniel Basilius (1585-1628). Život a dielo, Bratislava 1997.
 • Horváth P., Humanisti z Českých krajín v pobelohorskom exile v Trenčíne, „Historica” 1975, Vol. 26, pp. 155-168.
 • Minárik J., Renesančná a humanistická literatúra. Svetová, česká, slovenská, Bratislava 1985.
 • Pišna J., Předmluvy a paratexty v českých tiscích druhé poloviny 16. století a jejich výzkum, poznámky k problematice, „Kniha” 2014, pp. 79-80.
 • Rezik J., Matthaeides S., Gymnaziológia. Dejiny gymnázii na Slovensku, Bratislava 1971.
 • Salm-Neuburgové na Malé Hané, [online] http://www.jaromerice.cz/clanky/salm-neuburgove-na-male-hane-286.html [accessed 11.04.2018].
 • Slovenský biografický slovník od roku 833 do roku 1990. Vol. 5: R-S, ed. V. Mináč, Martin 1992.
 • Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok, ed. T. Michałowska, B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
 • Strochová L., Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Disertační práce, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2008, p. 198-199, [online] https://pytlivre.files.wordpress.com/2018/01/utvareni-humanisticke-ucenecke-komunity-v-ceskych-zemich-paupertate-styloque-connecti.pdf [accessed 11.04.2018].
 • Šimůnek R., Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.
 • Škovierová A., Humanistický básnik Ondrej Rochotský. Jeho život, činnosť, dielo a vzťahy ku Slovensku, „Kniha” 2007, pp. 223-233.
 • Škovierová A., Jesseniovi slovenskí súčasníci v Čechách. Vzájomné vzťahy a kultúrne súvislosti, [in:] Ján Jessenius (1566-1621) Ľudia a doba. Medzinárodná vedecká konferencia konaná 8. decembra 2016, ed. M. Gogola, L. Rybár, Bratislava 2017, Historia Medicinae Slovaca, 1, pp. 72-92.
 • Škovierová A., Ondrej Rochotský a jeho literárna činnosť v kontexte tvorby slovenských humanistov v Čechách, „Kniha” 2012, pp. 133-145.
 • Wintr Z., Život a učení na partikulárních školách v Čechách a XV. a XVI. století, Praha 1901. Truhlář A., Hrdina K., Rukověť k písemnictví humanistickému, zvlášťě básníckému v Čechách a na Moravě ve XVI. století, Praha 1918.
 • Turci na Moravě a turecké války, [online] http://historik.webgarden.cz/rubriky/hlavni-stranka/turci-na-morave-a-turecke-valky [accessed 25.08.2016].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4d93aca-bfb3-4358-962e-5b83622bd7f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.