PL EN


2014 | 52 | 1 - KANONIZACJA JANA PAWŁA II – INSPIRACJE I WYZWANIA | 139-164
Article title

Paruzja w adwentowej Liturgii Godzin

Content
Title variants
EN
Parousia in the Advent Liturgy of the Hours
DE
Die Parusie im Adventstundengebet
FR
La Parousie dans l’Avent Liturgie des Heures
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Paruzja w świetle tekstów Jutrzni i Nieszporów adwentowej Liturgii Godzin jest rzeczywistością niezwykle bogatą. Dominuje jednak w niej rys wyraźnie odkupieńczy. Powtórne przyjście Chrystusa będzie manifestacją Bożej chwały i ukazaniem się Kościoła, ludzkości w jej blasku, co doprowadzi do transformowania się w inną egzystencję: społeczność niebiańską. Należałoby to rozumieć jako stwarzanie ku niebu, triumf bytu, miłości i piękna działania (por. J 5, 21 – 30). Zbawcza działalność osiągnie w Paruzji zapowiedzianą pełnię. Jezus Chrystus przyniesie w dniu Paruzji pełną komunię z Bogiem. Pozwala to upatrywać w Nim ostateczny sens całej historii i jednocześnie jest ukazaniem Go jako eschatologicznego klucza do tajemnicy bytu.
EN
Problem of Parousia in the texts of Lauds and Vespers of Advent Liturgy of the Hours is very rich. Main thoughts are focused around the time and signs of Parousia. Another important subject is the person of the Lord during Parousia, who will reveal as the messianic King and Judge. First of all Parousia has redemptive character. Jesus Christ will bring on the Second Coming full communion with God. This should be understood as a triumph of being, love and beauty. Jesus Christ at the Second Coming will reveal eschatological key of the mystery of existence.
Keywords
Contributors
References
 • Cz. S. Bartnik, Chrystus jako sens historii, Wrocław 1987.
 • Cz. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka II, Lublin 2003.
 • Cz. S. Bartnik, Myśl eschatologiczna, Lublin 2002.
 • M. Czajkowski, Ostatnie proroctwo – Apokalipsa, w: J. Frankowski, R. Bartnicki (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, t. X, Warszawa 1992, s. 218- 224.
 • B. Częsz, Entuzjazm eschatologiczny jako świadectwo wiary u Ojców Apostolskich, „Ateneum Kapłańskie”, 71(1979) z. 421, s. 264-271.
 • J. Daniélou, Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed soborem nicejskim, Kraków 2002.
 • J. Decyk, Eschata w oficjum za zmarłych Liturgii Godzin, Warszawa 2003.
 • F. Gryglewicz, Listy Katolickie. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz, Poznań 1995.
 • Jan Paweł II, Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła, t. I, Warszawa 2003.
 • Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 1994.
 • T. Langan, Sąd, który wyzwala, „Communio” 7(1987) nr 2/38, s. 84-85.
 • Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, T. I, Okres Adwentu, Okres Narodzenia Pańskiego, Pallottinum, Poznań 2006.
 • Liturgia Horarum iuxta ritum romanum I, Tempus Adventus, Tempus Nativitatis. Officium divinum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Paulii PP. VI promulgatum, Editio typica, Vaticanis 1975.
 • J. Łach, Dziecię się nam narodziło. W kręgu teologii Ewangelii dziecięctwa Jezusa, Częstochowa 2001.
 • S. Łach, Księga Psalmów. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz, Poznań 1990.
 • R. Martin, Powróci Chrystus Pan, Warszawa 1993.
 • J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000.
 • K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz, Poznań - Warszawa 1978.
 • J. P. Roux, Król. Mity i symbole, Warszawa 1998.
 • B. Sesboüé, Wierzę. Wezwanie do wiary katolickiej dla kobiet i mężczyzn XXI wieku, Warszawa - Poznań 2000.
 • L. Stachowiak, Ksiega Izajasza I 1-39. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz, Poznań 1997.
 • J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i pasterskie. Wstęp - Przekład z oryginału - Komentarz , Poznań - Warszawa 1979.
 • J. Stępień, Teologia św. Pawła, Warszawa 1979. J. S. Synowiec, Oto twój Król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza, Kraków 1992.
 • J. S. Synowiec, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kraków 1996, s. 282; M. Filipiak, Ps 110 – Mesjasz: Król, Kapłan i zwycięzca, w: S. Łach, M. Filipiak (red.), Mesjasz w biblijnej historii zbawienia Lublin 1974, s. 225-250.
 • F. Szulc, Obraz świata a zbawienie w teologii judeochrześcijańskiej, w: Cz. S. Bartnik (red.), Teologiczne rozumienie zbawienia, Lublin 1979.
 • B. Widła, W oczekiwaniu na przyjście Pana (2 List do Tesaloniczan), w: J. Frankowski, S. Mędala (red.), Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych t. IX, Warszawa 1997, s. 142 -145.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4d94071-a6e3-40d7-b853-c1e77fb3381d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.