PL EN


2016 | 10 | 139-157
Article title

Theologie des Herzens – Theologie der Tatsachen. Zur Lage der Offenbarungstheologie im Jahrdes Reformationsjubiläums

Content
Title variants
PL
Teologia serca – teologia faktów. Sytuacja teologii objawienia w roku Jubileuszu Reformacji
EN
The Theology of Heart – the Theology of Facts. About the Situation of the Theology of Revelation in the Year of Reformations Jubilee
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
PL
Rok Reformacji w Niemczech zbiega się z ogłoszeniem przez Niemiec-kie Stowarzyszenie do Spraw Języka roku 2016 rokiem słowa „postfaktyczny”, „postprawdziwościowy”. Słowo to ma określać nie preferencję prawd obiektywnych tudzież wrażliwość nie na fakty, lecz koncentrację na emo-cjach. Jest to zagadnienie również natury teologicznej, teologia ewangelicka porusza się bowiem w obszarze pomiędzy subiektywnością a Bożym Objawieniem. Zagadnienie postfaktyczności zostało w niniejszym studium ukazane z perspektywy teologii objawienia. Rok Reformacji znajduje się w kontekście kulturowym pomiędzy koniunkturą kultury pamięci i teoriami pamięci. Objawia się to między innymi emocjonalną dyskusją, czy Kościół ewangelicki powinien się zdystansować od późnych antyjudaistycznych pism Lutra. Poszczególni myśliciele sugerują, by dokonywać osądów historycznych Reformacji nie poprzez faktyczną analizę wydarzeń, lecz poprzez ich kulturowe, późniejsze oddziaływanie na różne obszary aktywności społecznej. Pośród wielu opozycji fakty-emocje szczególne znaczenie ma pojęcie objawienia, jak też Melanchtonowa definicja wiary j konglomeratu wiedzy, woli i uczuć, gdyż zgodnie z dzisiejszymi tendencjami Melanchton faworyzował znaczenie uczucia w fenomenie wiary. Różnica sytuacji współczesnej względem reformacyjnej jest jednak taka, że we współczesnym świecie zdominowanym przez media społecznościowe i sieć powiązań jest znaczeni łatwiej wchodzić w interakcje pomiędzy wirtualnym a realnym światem, co powoduje znacznie łatwiej odróżniać emocje od faktów. W Podsumowaniu (4) zostało wskazane, że teologia powinna dokonywać ewaluacji samej siebie w aktualnej sytuacji rzeczywistości „postfaktycznej”, czyli „postprawdziwościowej”. Teologia powinna brać również krytyczny udział w aktualnej debacie społecznej na ten temat.
EN
Anniversary of the Reformation begins under „post truth“ conditions in a number of European and overseas countries. The post truth condition (1), which favours emotions over facts, is, however, also a theological issue in that the differentiation between revelation-oriented and subjectivist under-standings of God‘s revelation to mankind runs along the same lines of facts and emotions. This problem is discussedin the context of both anniversary of the Reformation and the dogmatic topic of revelation itself. The present reformation anniversary (2) benefits from a general rise in memory culture and theories of memory. It is discussed whether the way in which Luther is presently pictured by church officials is in itself a case of post truth in how Luther‘s late writings against the Jews are rebuked by these churches. It is suggested to judge the historical development of the Reformation churches not according to reception history, but to the cultural effects the Reformation has prompted in various fields of society. Among the many oppositions between a fact-based and an emotion-based approach to the Protestant concept of revelation (3), Melanchthon‘s threefold concept of belief (knowledge, volition, affect) is considered particularly helpful to evaluate the present „post truth“ situation because Melanchthon clearly favours affection over knowledge. The difference of a post truth situation is, however, that a restructuring of affective involvement of people in a given situation is much easier in a world of social media and networks where interaction between virtual and real worlds allows for detaching emotions from facts. In sum (4), theology should evaluate its own possible effects on the present „post truth“ situation and act accordingly by either taking responsibility or entering into a critical debate.
Year
Volume
10
Pages
139-157
Physical description
Contributors
  • ur. 1974, doktorat teologii ewangelickiej na uniwersytecie w Bonn. Habilitacja w uniwersytecie w Greifswaldzie. Wykładowca teologii systematycznej. Uczestnik projektu badawczego realizowanego ze środków Fundacji Heisenberga i Deutsche Forschungsgemeinschaft. Obszary badań: eklezjologia, etyka, teologia fundamentalna.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4e2c7e0-5331-492a-b625-06391352f737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.