PL EN


2008 | 11 | 1 | 7-38
Article title

Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
E. Tory Higgins’ regulatory focus theory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaproponowana przez E. Tory Higginsa teoria ukierunkowań regulacyjnych, rozróżnia dwie odrębne strategie (systemy) samoregulacji: (1) promocyjne i (2) prewencyjne ukierunkowanie regulacyjne. Pierwsza związana jest z koncentracją na ideałach, osiągnięciach, aspiracjach i wzroście, natomiast druga – z koncentracją na powinnościach, zobowiązaniach, odpowiedzialności, ochranianiu i bezpieczeństwie. Artykuł prezentuje najważniejsze tezy teorii oraz wyniki wybranych badań dotyczących znaczenia ukierunkowań regulacyjnych dla procesów poznawczych i decyzyjnych, różnych aspektów realizacji celów, a także dla emocji, formułowania ocen i wartościowania obiektów. Ostatnia część ma charakter dyskusyjny i koncentruje się na ocenie teorii Higginsa, jej związków z innymi modelami samoregulacji oraz miejsca w szerszym kontekście zmiennych osobowościowych i temperamentalnych.
EN
The regulatory focus theory proposed by E. Tory Higgins differentiates between two distinct strategies for self regulation: (1) promotion and (2) prevention regulatory focus. The former is concerned with ideals, advancement, aspirations, accomplishments, and growth, while the latter – with oughts, obligations, responsibility, protection, and safety. The paper presents the main theses of the theory and results of selected studies concerning the role of regulatory focus in cognitive processes and decision making, different aspects of goal achievement, and also in experiencing emotions, assessment making and value judgments. The last part of the paper discusses strong and weak points of the theory as well as its associations with other cognitive models of self-regulation. It is also proposed to put the regulatory foci in a broader context of personality and temperament variables.
Year
Volume
11
Issue
1
Pages
7-38
Physical description
Dates
published
2008
Contributors
author
  • Katedra Psychologii Osobowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wabak@kul.lublin.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a4f57add-8b18-414e-b4e5-9d2c6bb65893
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.