PL EN


2019 | 110 | 4 | 197-208
Article title

Scenariusze upokorzenia w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego

Title variants
EN
Scenarios of Humiliation in Stefan Żeromski’s “Dzienniki” (“Diaries”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł interpretuje zapisy sytuacji upokorzenia i upokarzania w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego. Upokorzenie traktowane jest jako emocja stanowiąca doznanie podmiotu, a zarazem reakcja powstająca i ujawniająca się w przestrzeni międzyosobowej. Jego interpersonalny wymiar wiąże się, z jednej strony, ze świadomością pozycji, jaką jednostka zajmuje w polu społecznym, z drugiej zaś z obowiązującymi kulturowymi regułami odczuwania. Upokarzanie z kolei uznawane jest za odwet i odpowiedź na poniżenie. Analizy skupiają się na scenariuszach doznań i zachowań po stronie upokarzanych, upokarzających i świadków. Dzienniki pisarza wydobywają i akcentują międzyosobowy charakter upokorzenia, dla którego kulturowo-społeczne pole odniesienia stanowi uniwersum wartości i idei szlacheckich. Wskazują też rolę upokorzenia jako emocji towarzyszącej formowaniu się inteligencji jako nowoczesnej grupy społecznej.
EN
The article interprets the represantations of the situations of humiliation and acts of humiliation in Stefan Żeromski’s “Dzienniki” (“Diaries”). Humiliation is treated both as an emotion of experienced by a subject and as a reaction that is evoked and expressed in an interpersonal space. This interpersonal dimension is linked, on the one hand, with the awareness of the position that one occupies in a social field and, on the other hand, with the cultural patterns of experience. Acts of humiliation, in turn, are seen as a response and as a revenge for degradation. The analyses focus on the scenarios of emotions and behaviours on the part of the humiliated, the humiliating, and the witnesses. Żeromski’s diary exploits and accentuates the interpersonal character of humiliation to which the frame of reference is the universe of values and ideas of the gentry. Additionally, Żeromski’s text point to the role of humiliation as an emotion that accompanies the formation of the intelligentsia—a modern social group.
Year
Volume
110
Issue
4
Pages
197-208
Physical description
Dates
printed
2019-12-27
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a50d5011-9d59-4898-96ec-59b6746aba8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.