PL EN


Journal
2016 | 12 | 3 | 199-213
Article title

Fuzzy logic-decision-making system dedicated to evaluation of logistics project effectiveness

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Rozmyty system podejmowania decyzji dedykowany ocenie skuteczności realizacji projektów logistycznych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: Project effectiveness is synonymous with project success. It is measured or assessed in terms of the degree to which project objectives are achieved. This paper presents an approach to evaluating the effectiveness of logistics projects. The starting point is the analysis of the current state of knowledge in the area of assessing project effectiveness, including logistics projects. The purpose of the study was to identify the critical factors determining the success of logistics projects and develop a model of logistics project effectiveness. Methods: The paper is based on the available recent scientific-theoretical research and publications and on practical studies in 25 enterprises seated in Poland. The study carried out by the authors had the form of questionnaires. The authors used a case study to validate the model of fuzzy decision-making system dedicated to estimate the level of logistics project effectiveness. Results: Based on a literature review and research findings, the authors propose the key success factors for logistics project effectiveness. In the paper the authors propose an approach to measure the level of logistics project effectiveness using their model based on fuzzy logic. This model laid the foundations for a fuzzy decision-making system in MATLAB environmental. The paper describes the implementation of the model via a case study. Conclusions: This approach allows for a more detailed description of logistics project effectiveness. The proposed model may be implemented by logisticians in an enterprise and/or supply chain. The approach can be useful to assess the level to which logistics project objectives are achieved - logistics project effectiveness.
PL
Wstęp: Efektywność projektu jest często utożsamiana z sukcesem projektu. Praca podejmuje zagadnienia związane z pomiarem i oceną skuteczności projektów, w tym przypadku projektów logistycznych. Autorzy dokonali analizy literatury tematu. Wyodrębnili kluczowe mierniki sukcesu projektów logistycznych. Na bazie przeprowadzonych badań zbudowano model skuteczności projektów logistycznych, który następnie zaimplementowano w systemie MATLAB. Metody: Praca została przygotowana w oparciu o dostępne badania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Przeprowadzono badania ankietowe w 25 przedsiębiorstwach w Polsce. Wykorzystano studium przypadku celem ilustracji podjętego problemu. Rezultaty: Przygotowano zestaw mierników umożliwiających dokonanie oceny stopnia skuteczności realizacji celów projektów. Przygotowano model umożliwiający pomiar i ocenę skuteczności działań projektowych, który wykorzystuje logikę rozmytą. Opracowany model został zaimplementowany w systemie MATLAB. Wnioski: Proponowane podejście umożliwia opis problemu pomiaru i oceny skuteczności realizacji projektów logistycznych. Zaproponowane podejście może zostać wykorzystane przez logistyków, menedżerów projektów w ocenie skuteczności działań podejmowanych przez nich projektów logistycznych.
Journal
Year
Volume
12
Issue
3
Pages
199-213
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-a519adc6-f7f4-42ae-8772-5e023ca7aaef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.